Ang Lalawigan ng Ontario ay nakikipagtulungan sa proyektong Campus of Care upang itayo ang 160 kama ng long-term care sa lupaing pag-aari ng Ivan Franko Homes sa Mississauga

41 Province of Ontario invests in Campus of Care project to build 160 long-term-care beds on Ivan Franko Homes property in Mississauga

TORONTO, Oktubre 27, 2023 /CNW/ – Ang Ministry ng Long-Term Care ay nagbigay ng go-signal sa Ivan Franko Homes na magsimula ng konstruksyon ng bagong gusali ng 160-kama na Campus of Care sa kanilang magandang 10-ektaryang ari-arian sa Mississauga. Nakapagbigay ng pag-apruba ang Ministry na mabuo ang proyekto bago ang Agosto 31.


Ivan Franko Homes logo (CNW Group/Ivan Franko Homes)

“Nagpapalaki ang mga listahan ng paghihintay para sa pabahay at kalidad na pangangalaga ng matatanda,” ani ang Honourable Stan Cho, Ministro ng Long-Term Care ng Ontario. “Napatunayan ng Ivan Franko Homes ang sarili nito bilang mahalagang mapagkukunan sa komunidad na Ukraniyano-Kanadyano sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mataas na kalidad na pangangalaga at sensitibong kultura sa akomodasyon sa matatandang populasyon nito sa higit sa 65 na taon. Ipinagmamalaki ng Lalawigan ng Ontario ang pagsuporta sa bagong pasilidad ng long-term care na may 160 kama sa lupain ng umiiral na tirahan para sa matatanda ng Ivan Franko Homes.”

“Pinapasalamatan namin ng lubos ang Lalawigan ng Ontario, kay Ministro Cho, at sa dating Ministro Paul Calandra,” ani George Horhota, tagapangulo ng lupon ng Ivan Franko Homes.

Ang IFH Campus of Care ang pinakamainam na pasilidad sa kalusugan ng matatanda sa Canada, naglilingkod sa buong spectrum ng matatanda: mula sa aktibong independiyenteng tao sa kanilang 60s at 70s, hanggang sa matatanda na may iba’t ibang antas ng pangangailangan sa suportadong pangangalaga sa kalusugan, hanggang sa mga may kahinaan na kailangan ng 24/7 na pangangalaga.

Bukod sa makabagong pasilidad ng long-term care na may pinakabagong pagpigil sa impeksyon at kontrol sa sakit, ang Campus of Care ay magkakaroon din ng tirahan para sa may tulong at sa wakas ay isang sentro sa pagitan ng henerasyon na susuportahan hindi lamang ang Campus kundi pati na rin ang komunidad sa mga programa at serbisyo sa drop-in, pasilidad sa kalusugan at kabutihan, at isang sentro ng kultura. Mapapabuti ng Campus of Care ang kalidad ng buhay at kalusugan ng matatanda sa pamamagitan ng pag-alis ng pag-iisa ng karaniwang pamumuhay ng matatanda.

“Ang tunay na sukatan ng isang komunidad ay kung paano ito nagrerespeto at sumusuporta sa mga nakatatanda,” ani ni Ginoong Horhota. “Mapapabuti ng Campus of Care ang pamana ng Ivan Franko Homes sa pagkakaloob ng ligtas, nag-aalalang, at inspirasyonal na kapaligiran para sa mga matatandang Ukraniyano. Pagkatapos ng buong buhay na nag-ambag sa aming komunidad, pagtatagumpay sa mga hamon, at pagpapalaki ng pamilya, ang aming matatanda ay nararapat lamang na walang kakaunting.”

SOURCE Ivan Franko Homes

elong