BUKAS 89 BAGONG RENOVADONG MURA AT MABUTING PABAHAY PARA SA MGA PAMILYA NA MAY MABABANG KITA SA REGINA

54 1 89 NEWLY RENOVATED AFFORDABLE HOUSING UNITS OPEN IN REGINA TO SUPPORT LOW INCOME FAMILIES

REGINA, SK, Oct. 30, 2023 /CNW/ – Regina pamilya na nangangailangan ng tulong ay may access na sa bagong pinaganda na abot-kayang pabahay, dahil sa pinagsamang paglalagay ng $12.5 milyon mula sa Pamahalaan ng Canada at Saskatchewan upang muling buhayin ang 89 yunit ng pabahay sa lipunan.


Government de Canada Logo (CNW Group/Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC))

Ang pag-anunsyo ay ginawa ngayon ng Ministro ng Northern Affairs at Ministro na nangangasiwa sa PrairiesCan at CanNor na si Honourable Dan Vandal, at ng Ministro ng Social Services at ministro na nangangasiwa sa Saskatchewan Housing Corporation na si Honourable Gene Makowsky, kasama ang mga kinatawan mula sa Regina Housing Authority upang opisyal na tanggapin ang mga tenant sa kanilang bagong pinaganda na tahanan.

Ang pagbubukas ay nagpapamarka ng pagkumpleto ng pagpapaganda sa 89 dalawang- at tatlong-kuwartong yunit ng pabahay sa lipunan. Orihinal na itinayo noong 1958, nakatanggap ang mga yunit ng pagpapaganda kabilang ang muling pagkumpigura ng espasyo, bagong kusina, banyo, furnace at aplianse. Ang pondo na $12.5 milyon ay ibinigay para sa proyekto sa pamamagitan ng National Housing Strategy (NHS) – Canada Community Housing Initiative (CCHI).

Mga Quote:

“Sa pamamagitan ng aming bilateral na kasunduan sa pabahay sa Saskatchewan, tumulong ang pamahalaan ng Canada na muling itayo ang 89 tahanan sa Regina para sa mga pamilya na nangangailangan ng ligtas at maginhawang tahanan na sumasagot sa kanilang pangangailangan. Dahil sa bahagi sa $12.5 milyong na pinagsamang pondo, malapit nang makatira ang mga pamilyang ito sa kanilang bagong pinaganda na tahanan.” – Ang Kagalang-galang na Dan Vandal, Ministro ng Northern Affairs at Ministro na nangangasiwa sa PrairiesCan at CanNor

“Kinikilala namin na ang ligtas at abot-kayang pabahay ay nakakatulong sa kalusugan at kapakanan ng mga tao sa aming lalawigan. Patuloy naming pinagkakaisa ang pamahalaan ng Canada sa pamamagitan ng National Housing Strategy upang modernihin at pahusayin ang pabahay sa lipunan na kailangan sa buong lalawigan.” – Ang Kagalang-galang na Gene Makowsky, Ministro ng Social Services at Ministro na Nangangasiwa sa SHC

Mga Mahalagang Katotohanan:
 • Canada’s National Housing Strategy (NHS) ay isang 10-taong, $82-milyong plano na bibigyan ng maraming Canadians ng tahanan na tatawagin nilang sarili.
  • Ang NHS ay nakabatay sa malalakas na pakikipagtulungan sa pagitan ng pamahalaang pederal, probinsyal, at teritoryal, at tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa iba pa, kabilang ang mga lokal na pamahalaan, mga pamahalaan at organisasyon ng mga Katutubo, at mga sektor ng pabahay sa panlipunan at pribado. Kasama rito ang konsultasyon sa mga Canadians mula sa lahat ng uri ng buhay, at mga tao na may karanasan sa pangangailangan sa pabahay.
  • Lahat ng mga paglalagay ng NHS na ihahatid ng pamahalaang pederal, probinsyal, at teritoryal ay tutuparin ang mga pangunahing prinsipyo ng NHS na sumusuporta sa pakikipagtulungan, tao, at mga komunidad.
 • Noong 2019, pumasok ang Pamahalaan ng Saskatchewan at ang Pamahalaan ng Canada sa isang kasunduan sa pamamagitan ng National Housing Strategy. Ang CMHC-Saskatchewan Bilateral Agreement ay maglalagay ng $449.9 milyon sa loob ng 10 taon, na ipinamahagi sa pagitan ng pamahalaang pederal at probinsyal.
Mga Nakaugnay na Link:
 • Bisitahin ang Canada.ca/housing para sa pinakahinahiling impormasyon sa pabahay ng Pamahalaan ng Canada.
 • Bilang awtoridad ng Canada sa pabahay, nagbibigay ang CMHC ng suporta sa kaligtasan ng merkado ng pabahay at sistema pinansyal, nagbibigay ng suporta sa mga Canadians na nangangailangan ng pabahay, at nagbibigay ng walang kinikiling na impormasyon at payo sa pabahay sa lahat ng antas ng pamahalaan ng Canada, mamimili at industriya ng pabahay. Layunin ng CMHC na lahat ng tao sa Canada ay mayroong tahanan na maaari nilang pamahalaan at sumasagot sa kanilang pangangailangan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang cmhc.ca o sundan kami sa Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn at Facebook.
 • Para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa National Housing Strategy, bisitahin ang: www.placetocallhome.ca
 • Tingnan ang National Housing Strategy Housing Funding Initiatives Map upang makita ang mga proyekto sa abot-kayang pabahay na naitayo sa buong Canada.
 • Noong Nobyembre 2019, inilabas ng Pamahalaan ng Saskatchewan ang Saskatchewan’s Growth Plan: the Next Decade of Growth 2020-2030, na naglalayong magtakda ng bisyon ng Pamahalaan para sa isang lalawigan ng 1.4 milyong tao sa 2030. Tinukoy ng Plano ang mga prinsipyo, layunin at aksyon upang tiyakin na nakakakuha ang Saskatchewan ng mga pagkakataon at nakakasagot sa mga hamon ng isang lumalaking lalawigan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.saskatchewan.ca.

elong