CancerX Nag-anunsyo ng Lupon ng Tagapamahala at Mga Prayoridad na Istratehiya

Ipinapakita ng CancerX kung paano susuportahan ng digital na inobasyon ang mga layunin ng
Cancer Moonshot ng White House

BOSTON, Sept. 12, 2023 — Inanunsyo ng CancerX, ang public-private partnership na nilunsad noong Marso ngayong taon upang pagsamahin ang kapangyarihan ng inobasyon upang tulungan na maabot ang mga layunin ng Cancer Moonshot, ang kanilang inaugural na steering committee at mga prayoridad na estratehiko. Ang CancerX ay co-hosted ng Digital Medicine Society (DiMe) at Moffitt Cancer Center kasama ang Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC) at ang Office of the Assistant Secretary for Health (OASH).


Inihayag ng White House Cancer Moonshot, ang CancerX ay isang public-private partnership upang palakasin ang inobasyon sa paglaban sa cancer na co-hosted ng Digital Medicine Society (DiMe) at Moffitt Cancer Center.

Anabella Aspiras, Assistant Director, Cancer Moonshot Engagement, White House Office of Science and Technology Policy ay nagsabi, “Ang misyon ng Biden Cancer Moonshot ay bawasan ang cancer death rate sa U.S. ng hindi bababa sa kalahati sa susunod na 25 taon – maiwasan ang hindi bababa sa 4 milyong pagkamatay sa cancer – at pahusayin ang karanasan ng mga naapektuhan ng cancer, mga pasyente at kanilang mga pamilya. Nakakatuwa makita ang progreso ng CancerX sa suporta ng mga layuning ito sa pamamagitan ng pagsasamit ng kakayahan ng higit sa 100 kasosyo upang itaguyod ang inobasyon sa pag-iwas, diagnosis, pananaliksik, paggamot at pangangalaga sa cancer.”

Binubuo ang steering committee ng CancerX ng 12 pinuno ng industriya na magbibigay ng suporta at pangangasiwa habang pinagtutuunan ng CancerX na maabot ang mga layunin ng Moonshot:

 • David Fredrickson, Executive Vice President, Oncology Business, AstraZeneca
 • Rasu Shrestha, Chief Innovation and Commercialization Officer, Atrium Health
 • Ben Moscovitch, Healthcare and Life Science Public Policy Lead, Americas, Amazon Web Services (AWS)
 • Sally Werner, Chief Experience Officer, Cancer Support Community
 • Mary Tolikas, Senior Vice President and Chief Innovation Officer, Dana-Farber Cancer Institute
 • Omid Toloui, Vice President, Innovation, Elevance Health
 • Ted Gaubert, Chief Technology Officer, Graphite Health
 • Najat Khan, Chief Data Science Officer and Global Head, Strategy, Portfolio & Operations, R&D, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson
 • Andrea Downing, Chief Executive Officer, Light Collective
 • Cait Brumme, Chief Executive Officer, MassChallenge
 • Kate Wallis, Vice President of Clinical Innovation, Point32Health
 • Matt Bettonville, Investor, Yosemite

Magkakaroon din ng representasyon mula sa maraming ahensya ng gobyerno ang steering committee ng CancerX na nagsisilbi sa mga hindi bumobotong tagamasid na papel.

“Nagsimula kami sa Yosemite na may misyon na gawing hindi nakamamatay ang cancer sa loob ng aming mga buhay,” sabi ni Matt Bettonville, Investor sa Yosemite. “Naaayon ang CancerX at ang matatapang na layunin ng Cancer Moonshot sa aming paniniwala na kailangang magtulungan ang philanthropy at investment upang ilapat ang pinakabagong pananaliksik sa mas mahusay na pangangalaga sa cancer para sa lahat.”

“Ipinagmamalaki naming makipagtulungan sa CancerX upang pabilisin ang digital na pag-unlad na tumutugon sa matapang na mga layunin ng Cancer Moonshot,” sabi ni Ben Moscovitch, Healthcare and Life Sciences Public Policy sa Amazon Web Services. “Ang paggamit ng mga teknolohiya tulad ng advanced computing at machine learning, na may kaligtasan, seguridad at tiwala sa harapan, ay maaaring magpasiklab ng malaking inobasyon sa pag-iwas, pagtuklas at paggamot sa cancer.”

“Sa Dana Farber kami ay nakatuon sa mga malaking pagbabago sa pananaliksik sa cancer at pangangalaga sa pasyente. Walang katulad ang CancerX sa pagtitipon ng mga nangungunang inobador mula sa buong bansa,” sabi ni Mary Tolikas, PhD, MBA, SVP & Chief Innovation Officer, Dana-Farber Cancer Institute. “Ipinagmamalaki ng Dana-Farber Cancer Institute na lumahok at makiambag sa gawaing ito at nakikibahagi sa pangitain na ang pakikipagtulungan ng CancerX ay pagsasamahin ang buong pangako ng digital na inobasyon upang dalhin ang mga malalaking pagbabago sa mga taong may cancer sa mas malaking saklaw.”

“Ipinagmamalaki naming maging isa sa mga lider ng industriya sa pagbibigay sa aming mga miyembro at kanilang mga tagapag-alaga ng access sa pinakabagong, inobatibong pangangalaga sa cancer, mga teknolohiya at mga serbisyo,” sabi ni Kate Wallis, Vice President of Clinical Innovation sa Point32Health. “Ang pakikipagtulungan sa CancerX ay nagbibigay sa amin ng isang malaking pagkakataon na pahusayin ang paraan ng paghahatid at pagtanggap ng pangangalaga sa cancer hindi lamang ng aming mga miyembro, kundi ng mga tao sa buong bansa pati na rin sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama, tiyak kaming maipagpapatuloy naming itaguyod ang mas patas na access at paggamot para sa lahat na naapektuhan ng nakakasirang sakit na ito.”

Noong nakaraang Biyernes, nagpulong ang steering committee kasama ang mga opisyal ng pederal sa Washington, DC upang tukuyin ang mga pagkakataon para sa CancerX na suportahan ang mga aktibidad sa buong 17 Moonshot na mga inisyatiba upang matiyak na napapasama ng lahat ng pagsisikap ang digital na inobasyon upang maiposisyon nang mabuti ang komunidad na maabot ang mga layunin at mga milestone ng Cancer Moonshot.

Sumali rin ang mga kinatawan mula sa higit sa 125 kasaping organisasyon ng CancerX kasama ang mga opisyal ng White House at mga kinatawan mula sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan upang itakda ang mga prayoridad na estratehiko at ibuod ang mga aktibidad para sa CancerX na naaayon at nagdaragdag sa mas malawak na komunidad ng Cancer Moonshot. Itinakda ng grupo ang mga sumusunod na prayoridad na estratehiko para sa Taon 1 ng CancerX:

 • Ipakita ang CancerX bilang global na lider sa pagsulong ng digital na inobasyon sa onkoloheya alinsunod sa mga layunin ng muling pinasinayang Cancer Moonshot.
 • I-activate ang ecosystem sa pamamagitan ng pagsuporta sa isang dinamikong komunidad ng mga inobador para sa kolaboratibong pagbabahagi ng kaalaman, pagsasamit ng mga pambansang platforma at mga partnership ng US government upang pahusayin ang mga resulta sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng pribado at pampublikong sektor.
 • Tukuyin, suportahan, palaguin, at ipatupad ang mga world-class na digital na solusyon sa merkado na nakatuon sa pagbawas ng pasanin ng cancer para sa lahat ng tao.

“Ang mga moonshot ay hindi tungkol sa maliliit na pagsisikap o unti-unting pagbabago. Ang mga moonshot ay ang estratehikong pagsunod sa mga matatapang na layunin sa pamamagitan ng focus, prayoridad ng mga mapagkukunan, at pakikipagtulungan sa pinakamahusay na mga isip at lahat ng susing ahente ng pagbabago,” sabi ni Jennifer Goldsack, CEO ng DiMe. “Itinakda ng White House ang agresibong mga layuning magpoposisyon sa US upang epektibong labanan ang laban kontra cancer. Walang katulad ang CancerX sa pagtitipon ng mga dalubhasa at organisasyon na kinakailangan upang pagsamahin ang buong kapangyarihan ng digital na inobasyon upang suportahan ang bawat aktibidad sa pagsunod sa Cancer Moonshot. Matapos maglaan ng oras nang personal noong nakaraang linggo kasama ang kahanga-hangang komunidad na ito at aming mga kasamahan sa gobyerno ay mas tiyak ako kaysa dati na wawakasan natin ang cancer tulad ng alam natin ito.”

“Tinatanggap ng mga pasyente at klinisyano ang digital na transformasyon sa pangangalagang pangkalusugan,” sabi ni Dr. Edmondo Robinson, Chief Digital Officer, Moffitt Cancer Center. “Ang pakikipagtulungan sa CancerX ay nagbibigay-daan sa amin na mabilis na ilapat ang mga inobasyon at tiyakin na ang bawat pasyente ay nakakakuha ng pinakamahusay na pangangalaga. Kami ay nagagalak na makipagtulungan sa White House at sa buong komunidad upang maabot ang mga layunin ng Cancer Moonshot.”

elong