CSL Seqirus Nagpapakita ng Katibayan sa Tunay na Mundo sa ESWI na Nagpapakita ng Epekto ng mga Kampanya sa Bakuna Laban sa Trangkaso upang Tulungan na Protektahan ang Mga Tao at Mga Sistema ng Pangangalagang Pangkalusugan

  • Ang mga resulta mula sa isang retrospective cohort study mula 2015 hanggang 2020 ay nagpakita ng isang kapansin-pansing pagtaas sa edad sa mga medikal na pagbisita na may kaugnayan sa pulmonya pagkatapos ng isang pagbisita na may kaugnayan sa trangkaso.1
  • Ang mga resulta mula sa isang retrospective cohort study sa panahon ng 2019/20 season ay nagpakita ng benepisyo ng isang adjuvanted na bakuna laban sa trangkaso sa pag-iwas sa mga medikal na pagbisita na may kaugnayan sa trangkaso sa mga matatanda na 65 taong gulang at mas matanda.2
  • Ang mga resulta mula sa isang pag-aaral sa loob ng tatlong magkakasunod na mga panahon ng trangkaso ay nagpakita na ang pagbabakuna gamit ang mga cell-based na bakuna laban sa trangkaso ay nagresulta sa mas mababang rate ng test-confirmed na trangkaso kumpara sa tradisyunal na egg-based na mga bakuna.3

SUMMIT, N.J., Sept. 18, 2023 — Inihayag ngayon ng CSL Seqirus, isang negosyo ng CSL (ASX:CSL), ang mga bagong real-world evidence (RWE) na mga pag-aaral na isinagawa sa Estados Unidos, na nagpapakita ng halaga ng pagbabakuna laban sa trangkaso sa pagprotekta sa kalusugan ng publiko. Ang mga datong ito ay iniharap sa mga oral at poster na sesyon sa European Scientific Working Group on Influenza (ESWI) Conference na ginaganap sa Valencia, mula Septiyembre 17-20, 2023.

Isang pag-aaral na nagsusuri sa klinikal na epekto ng panahon ng trangkaso sa mga adulto mula 2015 hanggang 2020 ang nagpakita ng isang kapansin-pansing pagtaas sa mga medikal na pagbisita na may kaugnayan sa pulmonya habang tumataas ang edad pagkatapos ng isang pagbisita na may kaugnayan sa trangkaso.1 Sa average, humigit-kumulang isang-katlo ng mga pasyenteng adult na higit sa 50 taong gulang na na-ospital dahil sa trangkaso ay na-diagnose na may pulmonya sa panahon ng kanilang pagpapa-ospital.1

“Maaaring maipaliwanag ang natuklasang ito ng paghina ng ating mga sistema ng imyunidad habang tumatanda tayo, na nagdaragdag sa panganib na magkaroon ng malubhang kumplikasyon na may kaugnayan sa trangkaso,” sabi ni Dr. Gregg Sylvester, Chief Health Officer ng CSL Seqirus. “Mahalaga na isagawa ang mga pag-aaral sa totoong mundo upang masuri ang bisa ng bakuna laban sa trangkaso, nang sa gayon ay makalikom ng mga ideya upang i-angkop ang ating patuloy na pagharap sa pag-iwas sa sakit at malubhang karamdaman na may kaugnayan sa trangkaso, partikular na sa mga bulnerableng populasyon.”

Ang mga resulta mula sa isa pang retrospective cohort study sa panahon ng trangkaso noong 2019/20 ay nagpapakita ng klinikal na benepisyo ng isang adjuvanted na inactivated na trivalent na bakuna laban sa trangkaso kumpara sa high-dose na inactivated na trivalent na bakuna laban sa trangkaso sa pag-iwas sa mga medikal na pagbisita na may kaugnayan sa trangkaso (IRMEs), mga outpatient IRMEs, at pagpapa-ospital na may kaugnayan sa trangkaso o pulmonya sa mga adult na may panganib na naka-accumulate.2 Ang mga resulta ay nagpakita rin ng katumbas na bisa ng mga bakunang ito laban sa trangkaso sa mga indibiduwal na walang mataas na panganib na kondisyon.2

Sa isang pangatlong pag-aaral, ipinakita ng data mula sa isang retrospective test-negative design ang klinikal na halaga ng mga cell-based na kuadrilateral na bakuna laban sa trangkaso (QIVc) kumpara sa tradisyunal na egg-based na kuadrilateral na bakuna laban sa trangkaso (QIVe) sa pag-iwas sa test-confirmed na trangkaso sa outpatient.3 Isinagawa ang pag-aaral sa loob ng tatlong magkakasunod na mga panahon ng trangkaso na kinakatawan ng iba’t ibang umiikot na birus ng trangkaso at antas ng egg-adaptation at naaayon sa dati nang na-publish na mga pag-aaral ng relatibong bisa ng QIVc para sa parehong mga panahon.3 Ang pagsusuri ng tatlong panahon ng data sa totoong mundo ay nagpapahintulot sa pagsusuri ng mga trend sa bisa ng QIVc sa paglipas ng panahon at sa konteksto ng mga pagbabago sa bawat panahon, dahil sa pagkakaiba-iba ng birus.3

“Ang mga bakuna ay nananatiling isa sa ating pinakamahusay na sandata laban sa trangkaso, isang sakit na patuloy na nagreresulta sa malaking morbididad at mortalidad sa buong mundo,” sabi ni Raja Rajaram, Head of Global Medical Strategy, CSL Seqirus. “Sa CSL Seqirus, kami ay nakatuon sa pagsulong ng agham ng pag-iwas sa trangkaso, at ang mga pag-aaral na ito ay nagpapakita ng mga benepisyo ng mga inobatibong teknolohiya sa bakuna, kabilang ang cell-based at adjuvanted na teknolohiya sa bakuna laban sa trangkaso, sa pagbawas ng pasanin ng trangkaso.”

Ang RWE ay karagdagan sa pananaliksik ng randomized controlled trial (RCT), na sinusuri ang bisa ng bakuna laban sa trangkaso sa patuloy na batayan at nagbibigay ng lalo pang lumalaking hanay ng data sa mga resulta sa totoong mundo.

TUNGKOL SA MGA PAG-AARAL NA INIHARAP SA ESWI

Paggamit ng Mapagkukunan ng Pangangalagang Pangkalusugan at Mga Komplikasyon sa mga Adulto na may Medikal na Pagbisita na May Kaugnayan sa Trangkaso: 2015-2020 Mga Panahon ng Trangkaso sa Estados Unidos (V118_61RWE)
Tinatayang nasa 9-41 milyong sintomas ng sakit, 140,000-710,000 pagpapa-ospital at 12,000-52,000 kamatayan taun-taon mula 2010 hanggang 2020 ang dulot ng mga impeksyon ng trangkaso, ayon sa pagtatantiya ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).1 Layunin ng pag-aaral na masuri ang paggamit ng mapagkukunan ng pangangalagang pangkalusugan at mga komplikasyon sa mga adulto na may medikal na pagbisita na may kaugnayan sa trangkaso.1

Ang mga resulta mula sa pag-aaral, na kinabibilangan ng pagitan ng 887,260 at 3,628,168 na mga pasyente kada panahon, ay natuklasan na ang proporsyon ng mga pasyente na may medikal na pagbisita na may kaugnayan sa pulmonya sa loob ng 2 linggo ng index na pagbisita na may kaugnayan sa trangkaso sa outpatient (OP) o emergency room (ER) ay tumaas kasabay ng edad.1

Pagkatapos ng isang outpatient na pagbisita dahil sa trangkaso, ang average na porsyento ng mga medikal na pagbisita na may kaugnayan sa pulmonya ay 2.1% para sa mga pasyenteng 18-49 taong gulang, 3.9% para sa 50-64, at 6.9% para sa 65 pataas.1 Pagkatapos ng isang emergency room na pagbisita, ang average na porsyento ay 4.7% para sa mga pasyenteng 18-49 taong gulang; 9.0% para sa 50-64; 14.9% para sa 65 pataas.1 Kumpara sa iba pang mga grupo ng edad, ang mga diagnosis ng pulmonya sa mga pasyenteng naospital dahil sa trangkaso ay pinaka-karaniwan sa mga pasyente na 50-64 taong gulang (35.7%).1

Katumbas na Bisa ng MF59-Adjuvanted na Bakuna Laban sa Trangkaso vs High-Dose na Bakuna Laban sa Trangkaso sa mga Matatandang Adulto na may Mga Salik ng Panganib sa Trangkaso sa Panahon ng 2019-2020 Trangkaso sa Estados Unidos
Isinagawa ng mga mananaliksik ang isang retrospective cohort study sa panahon ng trangkaso sa Estados Unidos noong 2019-20 kung saan 1,115,725 (30.3%) na mga pasyente ang nakatanggap ng aTIV at 2,561,718 (69.7%) ang nakatanggap ng HD-TIV.2 Ang pangunahing resulta ng anumang IRME para sa mga pasyenteng may 0 salik ng panganib ay nagpakita ng pagkakatulad sa bisa sa pagitan ng aTIV at HD-TIV (rVE [95% CI]: 5.2 [-5.9-15.1]).2 Para sa mga pasyenteng may 1-2, ≥3, o ≥1 salik ng panganib, mas mabisa ang aTIV kaysa HD-TIV (mga rVE [95% CI] ng 18.4 (13.7-22.9), 10.4 (7.4-13.3), at 12.5 (10.0-15.0), ayon sa pagkakabanggit).2 Nakita ang mga katulad na trend para sa mga pangalawang resulta.2

Mas Mataas na Bisa ng Cell-Based Laban sa Egg-Based na Kuadrilateral na Bakuna Laban sa Trangkaso Laban sa Outpatient na Test-Confirmed na Trangkaso sa Tatlong Magkakasunod na Panahon sa Estados Unidos
Ginamit ng mga mananaliksik ang isang retrospective test-negative design sa mga indibiduwal na edad 4-64 na nabakunahan laban sa trangkaso gamit ang alinman sa QIVc o QIVe at nagkaroon ng pagsusuri sa trangkaso bilang bahagi ng pangkaraniwang pangangalaga sa outpatient sa loob ng +/- 7 araw ng naitalang acute respiratory o febrile na karamdaman.3 Nakuha ang exposure, outcome at covariate na data mula sa antas ng pasyente na mga electronic health record sa outpatient na naka-link sa pharmacy at medical claims.3

Natuklasan ng pagsusuri na ipinakita ng QIVc ang klinikal na benepisyo kumpara sa QIVe sa pag-iwas sa test-confirmed na trangkaso sa setting ng pangangalaga sa outpatient, na may tinantiyang relative na bisa ng bakuna (mga rVE) (95% CI) na 14.8% (7.0 – 22.0) noong 2017-18, 12.5% (4.7 – 19.6) noong 2018-19 at 10.0% (2.7 – 16.7) noong 2019-20.3 Sinuportahan ng mga resulta ng sensitivity analysis ang katatagan ng pangunahing mga pagsusuri.3 Binigyang-diin ng pagsusuri ang klinikal na halaga ng QIVc kumpara sa QIVe sa pag-iwas sa test-confirmed na trangkaso sa outpatient sa tatlong panahon na kinakatawan ng iba’t ibang umiikot na strain at antas ng egg adaptation.3 Ang mga tinantiyang rVE ay naaayon sa mga na-publish na pag-aaral gamit ang sakit na katulad ng trangkaso at lab-confirmed na outcome.3

Mga Limitasyon ng Pag-aaral
Ang mga nabanggit na pag-aaral na naglalaman ng RWE ay napapailalim sa mga karaniwang limitasyon na kaugnay ng mga retrospective cohort analysis. Ang mga observational na pag-aaral ay may mga limitasyon kabilang ang potensyal para sa selection bias at residual confounding. Maaaring kabilang sa mga indibiduwal na pag-aaral ang mga limitasyon tulad ng mga retrospective analysis.

Tungkol sa Panahon ng Trangkaso
Ang trangkaso ay isang madalas mangyaring nakakahawang sakit sa panahon ng tag-lamig na maaaring maging sanhi ng malubhang karamdaman at nakamamatay na mga komplikasyon sa ilang mga tao.4 Ang trangkaso ay maaaring humantong sa mga sintomas na klinikal mula sa banayad hanggang katamtaman na sakit sa respiratory tract hanggang sa mga malubhang komplikasyon, pagpapaospital at sa ilang mga kaso, kamatayan.4 Dahil ang pagkalat ng mga birus ng trangkaso sa iba ay maaaring mangyari bago lumabas ang mga sintomas at hanggang 5 hanggang 7 araw pagkatapos magkasakit, madali itong maipasa sa iba.4 Ang mga paunang pagtatantiya mula sa

elong