Ipinagpapatuloy ng Frontenac Mortgage Investment Corporation ang Pagpapalawig ng Deadline para sa Paghain ng Prospectus at Pagpapatuloy ng Escrow ng Pag-isyu at Pagpapalitan ng Pamumuhunan

42 1 Frontenac Mortgage Investment Corporation Announces Extension of Prospectus Filing Deadline and Continuation of Escrow of Share Issuances and Redemptions

SHARBOT LAKE, ON, Okt. 27, 2023 /CNW/ – Nag-aanunsyo ang Frontenac Mortgage Investment Corporation (“FMIC“) na naglabas ng desisyon ang pangunahing regulator nito, ang Ontario Securities Commission, na nagbigay ng relief sa FMIC mula sa ilang mga pangangailangan sa ilalim ng nauugnay na batas sa securities na ang mga limitasyon sa oras para sa paghain ng renewal prospectus ng FMIC sa kaugnay ng mahabang anyo ng prospectus nito noong Hunyo 16, 2022 ay karagdagang naantala bilang kung ang petsa ng pagbagsak ay Disyembre 16, 2023. Nag-apply ang FMIC para sa relief dahil ang patuloy na pagrepaso ng regulator sa regular na pahayag ng Kompanya tungkol sa isang ari-arian na nagpapatibay ng isang malaking loan para sa pagpapaunlad ay epektibong pinigilan ang regulator na pagrepaso ng renewal prospectus ng Kompanya sa konteksto ng timeline na inilatag sa ilalim ng nauugnay na batas sa securities. Kaya ang pagtigil ng tuloy-tuloy na buwanang distribusyon ng common shares ng FMIC sa ilalim ng prospectus nito ay magpapatuloy, at ang buwanang distribusyon ng prospectus ay hindi muling magsisimula, hanggang sa matapos ang proseso ng komento para sa huling pag-amiyenda ng prospectus ng FMIC at ang pro forma prospectus at makuha ang mga resibo para sa mga dokumento.

Mga Pahayag na Pahihintulot

Naglalaman ang press release na ito ng ilang mga pahayag at impormasyong pahihintulot (kolektibong tinutukoy dito bilang “mga pahayag na pahihintulot“) sa ilalim ng nauugnay na batas sa securities ng Canada, na maaaring kabilangan ngunit hindi limitado sa impormasyon at mga pahayag tungkol sa o nagpapahiwatig ng hinaharap na negosyo, mga gawain, kiner, kinabukasan, at iba pang mga plano, intensyon, inaasahan, estimasyon, at paniniwala ng Korporasyon. Lahat ng mga pahayag maliban sa mga pahayag ng kasalukuyang o nakaraang kaganapan ay mga pahayag na pahihintulot. Ang mga pahayag na pahihintulot ay madalas ngunit hindi palagi na pinatutunayan ng paggamit ng mga salita tulad ng “inaasahan”, “makakamit”, “maaaring”, “paniniwala”, “planuhin”, “layunin”, “tuloy-tuloy”, “tantiya”, “inaasahan”, “maaaring”, “proyekto”, “dapat” o katulad na mga salita, kabilang ang mga negatibo nito, na nagpapahiwatig ng mga hinaharap na resulta.

Ang mga pahayag na pahihintulot ay nakasalalay at kilala at hindi kilalang mga panganib, kawalan ng katiyakan, at iba pang mga bagay na labas ng kakayahan ng FMIC na masagot o kontrolin na maaaring gawin ang tunay na mga kaganapan, resulta, pagganap, o mga tagumpay ng FMIC na materyal na iba mula sa mga hinaharap na kaganapan, resulta, pagganap, at mga tagumpay na ipinahayag o ipinahiwatig ng mga pahayag na pahihintulot dito. Ang mga pahayag na pahihintulot ay hindi isang garantiya ng hinaharap na pagganap. Bagaman naniniwala ang FMIC na anumang mga pahayag na pahihintulot dito ay makatwiran, sa ilaw ng paggamit ng mga pagpapalagay at ang malaking mga panganib at kawalan ng katiyakan na nakalagay sa gayong mga pahayag, walang tiyak na katiyakan na ang gayong mga pahayag na pahihintulot ay magiging tama. Maaaring magbago, at magbago nang malaking, ang tunay na resulta mula sa ipinahayag o ipinahiwatig ng mga pahayag na pahihintulot dito. Kaya inirerekomenda sa mga mambabasa na umasa sa kanilang sariling pagtatasa ng mga panganib at kawalan ng katiyakan na nakalagay sa mga pahayag na pahihintulot dito at huwag maglagay ng labis na paniniwala sa gayong mga pahayag na pahihintulot. Pinatutunayan na lahat ng mga pahayag na pahihintulot dito ay nakapaloob sa pagbabala na ito. Anumang mga pahayag na pahihintulot dito ay ginawa lamang sa petsa dito, at maliban sa nauugnay na batas, inaasahan ng FMIC na walang obligasyon at tumangging baguhin o baguhin ang anumang mga pahayag na pahihintulot dito o baguhin ang mga dahilan kung bakit ang tunay na mga kaganapan o resulta ay maaaring o maaaring hindi umiba mula sa mga ipinroyekto sa anumang mga pahayag na pahihintulot dito, sa anumang dahilan.

PINANGGAGALINGAN Frontenac Mortgage Investment Corporation

elong