Neptune Wellness Nagpahayag ng Intensyon na I-spinout ang Sprout Organics Alinsunod sa Napagkasunduang Transaksyon sa Morgan Stanley

LAVAL, QC, Sept. 18, 2023 /CNW/ – Ang Neptune Wellness Solutions Inc. (“Neptune” o ang “Company“) (NASDAQ: NEPT), isang consumer-packaged goods company na nakatuon sa plant-based, sustainable at purpose-driven lifestyle brands, ay inanunsyo ngayong araw na matapos ang maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri ng mga potensyal na estratehikong alternatibo upang pahusayin ang halaga ng Kompanya, ang Board ng mga Direktor ay nag-apruba ng isang plano upang ituloy ang isang spinout sa mga stockholder ng Neptune ng karamihan sa equity interest nito sa Sprout Organics (“Sprout“), isang organic baby food at toddler brand. Matapos makumpleto ang spinout, na susundan ang naunang inanunsyong palitan ng Neptune ng umiiral na utang ng Sprout para sa equity ng Sprout, alinsunod sa term sheet na pinasok sa Morgan Stanley tulad ng naunang inanunsyo noong Agosto 17, 2023, inaasahang ang Neptune ay i-spinout ang karamihan ng equity interest nito sa Sprout sa kasalukuyang mga stockholder ng Neptune, at panatilihin ng Neptune ang isang retained interest na humigit-kumulang 10-15%.


Neptune Wellness Logo (CNW Group/Neptune Wellness Solutions Inc.)

Naniniwala ang Kompanya na maraming benepisyo sa pagpapatuloy ng nakikitang spinout na transaksyon, kabilang ang pagbawas sa mga gastos sa operasyon at mga pangangailangan sa cash ng Neptune at pangkalahatang pagbawas sa exposure sa utang ng Neptune, na ang pangkalahatang posisyon sa pananalapi at mga cash flow ng Neptune ay mapapabuti.

Ibibigay ng Neptune ang mga update kapag natukoy ang karagdagang mga detalye ng iminumungkahing spinout na transaksyon. Patuloy na sinusuri ng Neptune ang karagdagang magagamit na mga estratehikong opsyon para sa Kompanya upang mabuksan at mapaksimisa ang halaga ng stockholder, kabilang ang mga estratehikong negosyo at pinansyal na alternatibo, na maaaring kabilangan, ngunit hindi limitado sa, monetization ng mga asset, estratehikong partnership, atbp.

Ang pagkumpleto ng iminumungkahing spinout na transaksyon at nakikitang pamamahagi ng mga share ng Sprout sa mga stockholder ng Neptune ay napapailalim sa isang bilang ng mga kondisyon, kabilang ang pagkumpleto ng mga pagsusuri sa legal at buwis na istraktura, pagkumpleto ng pinansyal na pagsusuri, pagtukoy sa istraktura ng Sprout, pagtukoy ng mga huling detalye ng transaksyon, paglulunsad ng lupon at pamunuan para sa Sprout, kinakailangang mga pahintulot ng regulasyon, anumang kinakailangang pag-apruba ng stockholder, pagsunod ng Neptune sa mga kasunduan nito sa utang, at paglilista ng mga share ng Sprout sa isang stock exchange. Walang katiyakan na ang mga nabanggit na kondisyon ay matutugunan o na ang spinout na transaksyon ay makukumpleto sa mga iminungkahing tuntunin o sa lahat. Maaaring magpasiya ang Lupon ng Neptune na huwag ituloy ang transaksyon kung may pagbabago sa mga kondisyon ng merkado o interes ng investor o kung may ibang pagkakataon na ituturing na higit na pahuhusayin ang halaga sa mga stakeholder ng Neptune.

Ang mga share ng Sprout na ipamamahagi sa spinout ay hindi nakarehistro sa ilalim ng United States Securities Act ng 1933, na binago (ang “U.S. Securities Act“), o anumang mga batas sa pananalapi ng estado ng U.S., at hindi maaaring ipamahagi sa mga stockholder ng Neptune maliban kung nakarehistro sa ilalim ng U.S. Securities Act at lahat ng naaangkop na mga batas sa pananalapi ng estado o maliban kung hindi saklaw o hindi sakop sa gayong mga kinakailangan sa pagpaparehistro. Ang press release na ito ay hindi magiging alok na magbenta o pag-aalok na bilhin ang mga pananalapi sa Estados Unidos, o magkakaroon ng anumang pagbebenta ng mga pananalaping ito sa anumang hurisdiksyon kung saan ang gayong alok, pag-aalok o pagbebenta ay labag sa batas.

Tungkol sa Neptune Wellness Solutions Inc.
Ang Neptune ay isang consumer-packaged goods company na layuning mag-innovate ng mga produktong pangkalusugan at kagalingan. Itinatag noong 1998 at nakabase sa Laval, Quebec na may headquarters sa Estados Unidos sa Jupiter, Florida, nakatuon ang kompanya sa pagbuo ng portfolio ng mataas na kalidad, abot-kayang mga consumer product na naaayon sa pinakabagong mga trend sa natural, sustainable, plant-based at purpose-driven lifestyle brands. Ang mga produkto ng kompanya ay available sa higit sa 29,000 retail locations at kabilang ang mga kilalang organic food at inuming brand tulad ng Sprout Organics, Nosh, at Nurturme, pati na rin ang mga brand ng nutraceuticals tulad ng Biodroga at Forest Remedies. Sa efficient at adaptable nitong manufacturing at supply chain infrastructure, mabilis na matutugunan ng kompanya ang demand ng consumer, at maipapakilala ang mga bagong produkto sa pamamagitan ng mga retail partner at mga channel ng e-commerce. Mangyaring bisitahin ang neptunewellness.com para sa higit pang mga detalye.

Disclaimer – Safe Harbor Forward-Looking Statements
Ang news release na ito ay naglalaman ng “forward-looking information” at “forward-looking statements” (kolektibong, “forward-looking statements“) sa ilalim ng naaangkop na mga batas sa pananalapi. Lahat ng mga pahayag, maliban sa mga pahayag ng historical fact, ay forward-looking statements at batay sa mga inaasahan, pagtataya, at proyeksyon sa petsa ng news release na ito. Anumang pahayag na kinasasangkutan ng mga talakayan tungkol sa mga hula, inaasahan, paniniwala, mga plano, proyeksyon, layunin, palagay, mga kaganapan sa hinaharap o performance (madalas ngunit hindi palaging gamitin ang mga parirala tulad ng “inaasahan”, o “hindi inaasahan”, “inaasahang”, “hindi inaasahang”, “nakaplanong”, “badyet”, “nakatakdang”, “hula”, “tinatayang”, “naniniwala” o “layunin” o mga pagbabago ng gayong mga salita at parirala o nagsasabi na tiyak na mga galaw, kaganapan o resulta ay “maaaring” o “pwedeng”, “magiging”, “maaaring”) ay hindi mga pahayag ng historical fact at maaaring maging forward-looking statements.

Ang mga forward-looking statement sa press release na ito ay may kaugnayan, sa iba pang bagay, sa: pagkumpleto ng nakikitang spinout at palitan ng utang ng Sprout para sa equity ng Sprout, pamamahagi ng mga share ng Sprout sa mga stockholder ng Neptune at basehan ng gayong pamamahagi, pagtanggap ng kinakailangang pag-apruba ng stockholder, hukuman, stock exchange at regulasyon para sa nakikitang spinout, anumang paglilista ng mga share ng Sprout sa stock exchange, pagtaas sa halaga ng stockholder bilang resulta ng nakikitang spinout, pinansyal na implikasyon ng spinout at palitan, oras ng nakikitang spinout at palitan, at oras ng karagdagang mga detalye tungkol sa nakikitang spinout at palitan. Ang aktuwal na mga resulta sa hinaharap ay maaaring magkaiba nang malaki. Walang katiyakan na ang gayong mga pahayag ay mapapatunayan na tama, at ang aktuwal na mga resulta at kaganapan sa hinaharap ay maaaring magkaiba nang malaki sa inaasahan sa gayong mga pahayag. Ang mga forward-looking statement ay sumasalamin sa mga paniniwala, opinyon at proyeksyon ng pamunuan sa petsa na ginawa ang mga pahayag at batay sa isang bilang ng mga palagay at pagtataya na, habang itinuturing na makatwiran ng mga kaukulang partido, ay inherently napapailalim sa malaking negosyo, pang-ekonomiya, kompetitibo, pampulitika at panlipunan na mga hindi tiyak at kontingensiya. Huwag ilagay ang labis na pagtitiwala sa mga forward-looking statement at impormasyon na nilalaman sa news release na ito tungkol sa mga panahong ito. Hindi inaakala ng Kompanya na sumailalim sa obligasyon na i-update ang mga forward-looking na paniniwala, opinyon, proyeksyon, o iba pang mga salik, kung sila ay magbago, maliban kung kinakailangan ng naaangkop na batas.

SOURCE Neptune Wellness Solutions Inc.

elong