Paunawa sa Media – Gagawin ni Minister Wilkinson ang isang Malinis na Anunsyo ng Enerhiya sa Alberta

Media Advisory - Minister Wilkinson to Make a Clean Energy Announcement in Alberta

CALGARY, AB, Sept. 15, 2023 /CNW/ – Ang Kagalang-galang na Jonathan Wilkinson, Ministro ng Enerhiya at Likas na Yaman, ay mag-aanunsyo ng mga pamumuhunan sa malinis na enerhiya sa Calgary.

Magkakaroon ng media availability pagkatapos.

Petsa: Lunes, Setyembre 18, 2023

Oras: 11:30 a.m. MT

Lokasyon: Barlow Solar Project Parking Lot
10639 Barlow Trail SE

Calgary, Alberta T2C 4M5

Matatagpuan ang pasukan sa site sa interseksyon ng Barlow Trail at 106th Avenue SE. Pinapayuhan ang mga dadalo na magsuot ng sapatos na sarado ang tinutupian at maisuot ang naaangkop sa panahon sa pagtitipong ito.

Tandaan na hindi sementado ang site na ito at maaaring hindi angkop ang terreno para sa ilang mga mobility assistive device.

Sundan kami sa LinkedIn

PINAGMULAN Natural Resources Canada

elong