Seadrill Limited sinimulan ang dating inanunsyong Programa ng Pagbili Muli ng Bahagi

HAMILTON, Bermuda, Sept. 12, 2023 – Tulad ng naunang inanunsyo, pinahintulutan ng Board of Directors ng Seadrill Limited (“Seadrill” o ang “Kompanya”) (NYSE: SDRL) (OSE: SDRL) ang isang programa ng pagbili muli ng mga bahagi na nagpapahintulot sa Kompanya na bumili muli ng hanggang sa $250 milyon ng mga sirkuladong karaniwang bahagi nito. Hindi kinakailangan ng Kompanya na bilhin muli ang anumang mga bahagi sa ilalim ng programa. Walang itinakdang oras ang programa.

Bilang karagdagan sa programa, inanunsyo ngayong araw ng Seadrill na naglagay ito ng isang kasunduan sa Arctic Securities AS at ang subsidiary nito, ang Arctic Securities LLC (“Arctic”), para sa pagbili muli ng mga karaniwang bahagi ng Kompanya sa mga transaksyon sa bukas na pamilihan sa OSE at NYSE. Sa ilalim ng kasunduang ito, gagawa ng sariling mga desisyon sa pangangalakal ang Arctic nang independiyente mula at hindi naaapektuhan ng Seadrill, alinsunod sa mga tagubilin na ibinigay ng Seadrill sa kasunduan.

Upang sumunod sa European Market Abuse Regulation, ibinigay ng Kompanya ang mga sumusunod na kinakailangang impormasyon: (i) sa ilalim ng programa ng pagbili muli, gaya ng maaaring maisagawa sa ilalim ng kasunduan ng Arctic, maaaring bumili muli ang Kompanya ng hanggang sa $250 milyon ng mga karaniwang bahagi nito sa panahon mula Septiyembre 12, 2023 hanggang Marso 31, 2024 (alinsunod din sa maximum na limitasyon na 10 milyong bahagi), at (ii) ang layunin ng programa ng pagbili muli ay bawasan ang bilang ng mga karaniwang bahagi ng Kompanya na sirkulado at magbigay ng pagbabalik sa mga stockholder ng Kompanya. Hindi mahuhulaan ng Kompanya kung ilang mga bahagi ang mabibili muli, kung mayroon man, sa ilalim ng kasunduan sa Arctic, o ang oras ng anumang pagbili muli o ang presyong babayaran para sa anumang mga bahaging mabibili muli sa ilalim ng kasunduan.

Matatapos ang programa ng pagbili muli alinsunod sa Regulation (EU) 2016/1052.

Ang impormasyong ito ay paksa ng mga kinakailangan sa pagbubunyag ayon sa section 5-12 ng Norwegian Securities Trading Act at artikulo 5 ng European Market Abuse Regulation.

Impormasyon sa pakikipag-ugnay

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.seadrill.com.
Lydia Brantley Mabry
Direktor ng Investor Relations
T: +1 (832) 252-7064
E: lydia.mabry@seadrill.com

Tungkol sa Seadrill Limited

Ang Seadrill ay isang nangungunang offshore drilling contractor na gumagamit ng advanced na teknolohiya upang buksan ang langis at gas na mga mapagkukunan para sa mga kliyente sa mga malupit at mabait na mga lokasyon sa buong mundo. Sinasaklaw ng mataas na kalidad, teknolohikal na advanced na fleet ng Seadrill ang lahat ng mga asset class na nagpapahintulot sa kanyang mga bihasang crew na isagawa ang mga operasyon sa mga heograpiya, mula sa mababaw hanggang sa ultra-malalim na mga kapaligiran ng tubig.

Mga Pahayag na Tumitingin sa Hinaharap

Kasama sa balitang ito ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa loob ng kahulugan ng Seksyon 27A ng Securities Act at Seksyon 21E ng Exchange Act. Lahat ng mga pahayag maliban sa mga pahayag ng mga kasaysayang pangyayari na kasama sa komunikasyong ito, kabilang ang mga tungkol sa mga pagbili muli ng mga karaniwang bahagi ng Kompanya sa ilalim ng programa nito ng pagbili muli. Batay ang mga pahayag na ito sa mga kasalukuyang plano, inaasahan, palagay at paniniwala ng pamunuan tungkol sa mga pangyayaring darating na nakakaapekto sa Kompanya at samakatuwid ay kinasasangkutan ng isang bilang ng mga panganib, kawalang katiyakan at mga palagay na maaaring magresulta sa mga tunay na resulta na magkaiba nang malaki mula sa mga ipinahayag o ipinahiwatig sa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap, na nagsasalita lamang sa petsa ng balitang ito. Mahalagang mga salik na maaaring magresulta sa mga tunay na resulta na magkaiba nang malaki mula sa mga nasa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay kabilang ang, ngunit hindi limitado sa mga kondisyon sa pamilihan ng offshore drilling kabilang ang supply at demand, mga araw na bayad, mga programa ng paghuhukay ng customer at mga epekto ng mga bagong rig sa pamilihan, mga award ng kontrata at mobilisasyon ng rig, backlog ng kontrata, dry-docking at iba pang mga gastos sa pagpapanatili ng mga drilling rig sa fleet ng Kompanya, gastos at oras ng pagtatayo ng barko at iba pang mga proyekto sa kapital, ang pagganap ng mga drilling rig sa fleet ng Kompanya, pagkaantala sa pagbabayad o mga alitan sa mga customer, kakayahan ng Seadrill na matagumpay na ipagamit ang mga drilling unit nito, makakuha o magkaroon ng access sa financing, kakayahang sumunod sa mga pangutang covenant, likwididad at pagiging sapat ng cash flow mula sa mga operasyon, mga pagbabago sa internasyonal na presyo ng langis, mga kondisyon sa internasyonal na pamilihan ng pananalapi, implasyon, mga pagbabago sa mga regulasyon ng pamahalaan na nakakaapekto sa Kompanya o sa mga operasyon ng fleet ng Kompanya, mas maraming kompetisyon sa industriya ng offshore drilling, ang epekto ng mga pandaigdigang kondisyon sa ekonomiya at mga banta sa kalusugan sa buong mundo, mga pandemya at epidemya, aming kakayahang mapanatili ang mga relasyon sa mga supplier, customer, empleyado at iba pang mga third party at aming kakayahang mapanatili ang sapat na financing upang suportahan ang aming mga plano sa negosyo, aming likwididad at pagiging sapat ng mga cash flow para sa aming mga obligasyon, aming likwididad at pagiging sapat ng mga cash flow para sa aming mga obligasyon, aming kakayahang matugunan ang patuloy na mga kinakailangan sa paglilista ng New York Stock Exchange (“NYSE”) at Oslo Stock Exchange (“OSE”), o iba pang mga palitan kung saan maaaring nakalista ang aming mga karaniwang bahagi, o gamutin ang anumang patuloy na kakulangan sa pamantayan sa paglilista na may kaugnayan dito, pagkansela ng mga kontrata sa paghuhukay na kasalukuyang kasama sa inulat na backlog ng kontrata, mga pagkawala sa pagpapahalaga ng mga fixed asset na matagal ang buhay, pagtatayo ng barko, konstruksyon at iba pang mga pagkaantala, mga resulta ng mga pagpupulong ng aming mga stockholder, mga kawalang katiyakan sa politika at iba pa, kabilang ang mga may kaugnayan sa salungatan sa Ukraine, ang epekto at mga resulta ng litigasyon, mga bagay na pangregulasyon, mga settlement, audit, mga pagtatasa at mga kontingensiya, kabilang ang anumang litigasyon na may kaugnayan sa Merger ng Kompanya (“Merger”) sa Aquadrill LLC (“Aquadrill”), aming kakayahang matagumpay na i-integrate sa Aquadrill pagkatapos ng Merger, pag-iisa ng aming mga kita sa ilang mga hurisdiksyon sa heograpiya, mga limitasyon sa insurance coverage, aming kakayahang makahikayat at makapanatili ng mga bihasang tauhan sa mga komersyal na makatuwirang mga termino, ang antas ng inaasahang mga paggasta sa kapital, aming inaasahang pagpopondo ng mga gayong paggasta sa kapital, at ang oras at gastos ng pagkumpleto ng mga proyekto sa kapital, mga pagbabago sa mga rate ng interes o palitan at mga devaluations ng pera na may kaugnayan sa pananalapi ng U.S. o banyaga, mga bagay na pangbuwis, mga pagbabago sa mga batas sa buwis, mga tratado at regulasyon, mga pagtatasa sa buwis at mga obligasyon para sa mga isyu sa buwis, mga legal at pangregulasyong bagay sa mga hurisdiksyon kung saan kami nag-ooperate, mga bagay na pang-customs at pangkapaligiran, ang mga potensyal na epekto sa aming negosyo na nagreresulta mula sa mga batas at regulasyon sa dekarbonisasyon at emisyon, ang epekto sa aming negosyo mula sa climate change sa pangkalahatan, ang pangyayari ng mga insidente sa cybersecurity, mga pag-atake o iba pang mga paglabag sa aming mga system ng impormasyon sa teknolohiya, kabilang ang aming mga system ng pag-ooperate ng rig at iba pang mahahalagang mga salik na inilarawan mula sa oras sa oras sa mga ulat na naisumite o ibinigay ng amin sa SEC. Samakatuwid, walang pahayag na tumitingin sa hinaharap ang maaaring garantiya. Kapag isinasaalang-alang ang mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap, dapat mong isaalang-alang din ang mga panganib na inilarawan mula sa oras sa oras sa mga filing ng Kompanya sa SEC, kabilang ang Annual Report nito sa Form 20-F para sa taong nagtatapos noong Disyembre 31, 2022, na naisumite sa SEC noong Abril 19, 2023 (File No. 001-39327) at mga kasunod na ulat sa Form 6-K.

Walang obligasyon ang Kompanya na i-update ang anumang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap upang ipakita ang mga pangyayari o mga pangyayari pagkatapos ng petsa kung kailan ginawa ang gayong pahayag o upang ipakita ang pagkakaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari. Lumilitaw ang mga bagong salik mula sa oras sa oras, at hindi posible para sa amin na hulaan ang lahat ng mga salik na ito. Bukod pa rito, hindi maaaring matasa ng Kompanya ang epekto sa negosyo nito ng bawat salik, o hanggang saan maaaring maging sanhi ang anumang salik, o kombinasyon ng mga salik, ng mga tunay na resulta na magkaiba nang malaki mula sa mga nilalaman sa anumang pahayag na tumitingin sa hinaharap.

MAKIPAG-UGNAYAN:

seadrill@hawthornadvisors.com

elong