Tinutugunan ng L Marks ang Dekada ng Pagpapalakas ng Korporatibong Inobasyon

Part of the L Marks team

London, United Kingdom Nob. 9, 2023  – King’s Business School co-hosted the event “Celebrating 10 Years of Fuelling Corporate Innovation” in collaboration with L Marks at LSE Financial Markets Group (FMG). Pinakita ng event ang preliminary findings tungkol sa impact ng open innovation labs.

Kasama ang limampung partners ng L Marks, ginunita ng L Marks ang espesyal na tagumpay na ito ng sampung taon na nakatuon sa pagpapalago ng innovation sa iba’t ibang kumpanya. Pinakita ng event ang mga insights mula kay Stuart Marks, ang chairman at tagapagtatag ng L Marks, na nagkuwento tungkol sa paglalakbay ng pagtatatag ng kumpanya at pinahayag ang ilang pinakamahalagang tagumpay nito sa unang dekada.

Sa panahon ng event, ipinakita ni Dr Juanita Gonzalez-Uribe, Associate Professor ng Finance sa London School of Economics, ang mga preliminary findings mula sa isang patuloy na pag-aaral na nag-aassess sa impact ng open innovation labs sa mas malawak na spectrum ng mga participant. Ang pag-aaral ay lumalampas sa simpleng pagsusuri ng tagumpay ng napiling mga startup; ngunit lumalalim sa kung paano nagdadagdag ng halaga ang paglahok, simula sa application phase, sa mga kumpanya.

Sinimulan ni Dr. Gonzalez-Uribe ang kanyang presentation sa pagkilala sa napakalaking potensyal ng open innovation, pinapahalagahan ang kakayahang magbigay ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, bawasan ang mga panganib, at pagbilisin ang mga go-to-market strategies. Ngunit pinuna rin niya ang mga potensyal na pagkakamali, tulad ng panganib na sumuko sa anumang “innovation theatre” na tinatawag ni Steve Blank, pagnanakaw ng talento, at pag-angkin ng mga ideya. Tinukoy ni Daniel Saunders, CEO ng L Marks, ang patuloy na paglalaan ng kumpanya upang iwasan ang “innovation safaris” at “innovation tourism”, na nakatuon sa innovation na magdudulot ng mga konkretong resulta.

Habang ang kumpletong resulta ay nasa paghihintay pa rin, ang mga initial findings ay nagmumungkahi na ang open innovation labs na pinatakbo ng dalawang partners ng L Marks, ang United Utilities at Wincanton, ay nagdala ng karagdagang benepisyo, kabilang ang tumaas na bilang ng mga empleyado at mas magandang pagkolekta ng pondo pagkatapos ng paglahok. Bukod pa rito, ang pag-aaral ay nagpapakita ng positibong resulta tungkol sa mas malawak na impact ng programa; na ang mga participant sa mga araw ng pagpito, kahit hindi nakakuha ng posisyon sa programa, ay mas malamang na maging mga supplier at magtatag ng mas malaking mga team kumpara sa mga aplikante na hindi umabot sa araw ng pagpito.

Pagkatapos ay may panel discussion na kasama sina Dr Robyn Klingler-Vidra, Associate Dean sa King’s Business School, Kieran Brocklebank, Head of Innovation sa United Utilities, Claire Charlton, Head ng Wincanton’s W2 Innovation Programme, at Daniel Saunders, CEO ng L Marks, na lumalim sa mga implikasyon ng mga resulta para sa mga kasaliang kumpanya.

  • Ang halaga ng pagpasok ng innovation sa kultura ng organisasyon: Pinuna ng panel ang mahalagang papel ng innovation labs sa pagbubuo ng kultura ng isang kumpanya. Halimbawa, sinabi ni Claire tungkol sa ginawa ng Wincanton, sa pamamagitan ng kanilang programa ng W2, upang itatag ang W2 bilang isang tatak ng innovation, na nagpapalago ng pagkakakilanlan para sa mga empleyado ng Wincanton na mag-align dito. Tungkol ito, ayon sa kanya, “sa sizzle at sausage” Ito ang enerhiya, ang buzz, at ang tatak, ngunit pati na rin ang tunay na bagay (ang sausage). Ang innovation labs ay lumipat mula sa mga marketing initiative papunta sa operational solutions, na nagresulta sa paglikha ng dedicated C-level innovation positions at mga liderato ng innovation programme. Ang focus ay sa praktikal na pagsolusyonan ng mga problema sa halip na simpleng aesthetics, na nagsasamang maraming miyembro ng team sa iba’t ibang kakayahan.
  • Ang pangangailangan na mag-adapt sa iba’t ibang imperatibo ng innovation: Kinilala ng panel na ang innovation labs ay nagbibigay ng natatanging halaga ngunit dinadanas din ang mga partikular na hamon dahil sa espesipikong sitwasyon ng isang kumpanya. Maaring hindi kaya ang mabilis na pag-innovate kung ang sektor o industriya ay mas mahigpit na nakaregula o nakasalalay sa mahigpit na procurement process ng publiko. Iba’t ibang dynamics ng industriya, mga regulasyon, at mga istraktura ng pag-aari ay nakakaapekto sa kalikasan ng open innovation labs.
  • Ang innovation ay tungkol sa pagiging mapagmahal: Ayon kay Daniel Saunders, ang innovation ay nangangailangan ng kahumalingan; ito ay nangangailangan ng pagkilala sa mga limitasyon ng expertise sa loob at ang pangangailangan na hanapin ang panlabas na mga pananaw. Ang innovation ay nangangailangan ng patuloy na pag-aaral, pagsubok, at pagtanggap ng panganib, sa halip na simpleng pagtuon sa pagpapahusay ng teknolohiya nang walang pagpapatunay sa tunay nitong mga aplikasyon sa mundo.

Pagdaka’y pinagdiwang ang L Marks partners mula sa nakaraang mga taon at ipinakita ang halaga ng open innovation sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa King’s Business School at London School of Economics, isang magandang paraan upang pagdiwangin ang isang dekada ng progreso at paglago. Nagbigay din ito ng pagkakataon upang ibalik ang natutunan, ang kanilang paglago sa US market, at ang ebolusyon ng kanilang mga serbisyo upang isama ang intrapreneurship, isang venture studio, at, sa kamakailan lamang, strategic innovation, na epektibong nakikipagkita sa lumalawak na pangangailangan ng mga korporasyon.

Habang ang pananaliksik mula sa King’s Business School at London School of Economics ay patuloy pa rin, ang kumpletong resulta mula sa impact assessment ay ilalabas sa simula ng 2024. Tumingala sa susunod na sampung taon at higit pa, nananatiling nakatuon ang L Marks sa pagpapalago ng innovation sa buong industriya at heograpiya, sa pagbibigay ng isang kultura ng innovation, sa pagbibigay ng halaga sa kanyang mga korporadong partners, at sa pagpapalakas ng hinaharap ng negosyo.

GuestsPanel discussion

Media Contact

L Marks

chamsa@lmarks.com

L Marks

Pinagkukunan :L Marks

gapper