China naglalabas ng ‘blueprint’ para isama ang Taiwan

Iminungkahi ng Beijing ang mas malaking pakikipagtulungan sa ekonomiya sa self-governing island upang pababain ang lumalalang tensiyon

Inilunsad ng Partidong Komunista ng Tsina (CCP) ang isang plano sa pagsasama-sama ng ekonomiya para sa Taiwan, habang nakadeploy naman ang pinakamalaking hukbong pandagat at eroplano sa kasaysayan na pumapalibot sa self-governing island.

Inilabas noong Martes ng Central Committee ng CCP at ng State Council ng Beijing, ipinagyabang ang panukala bilang isang “blueprint” para sa hinaharap na pag-unlad ng Taiwan. Sa ilalim ng plano, magiging isang demonstration zone ang coastal province ng Fujian para sa pagsasama-samang pag-unlad ng Taiwan.

Tinatawagan ng panukala na pahintulutan ang mga residente ng Taiwan na mabuhay, magtrabaho, at mag-aral sa mainland, sa simula sa Fujian. Pahihintulutan din ang mga negosyo ng Taiwan na magbukas ng sangay sa katabing probinsya at hihikayatin silang ilista ang kanilang mga share sa mga stock exchange ng Tsina.

Tumindi ang tensiyon sa Taiwan Strait sa mga nagdaang taon dahil sa lumalalang alalahanin na sasalakayin ng Tsina ang isla. Pinataas ng Washington ang pagbebenta ng armas sa Taipei, at gumawa ng kontrobersyal na mga pagbisita sa isla ang mga politiko ng US. Inaangkin ng Tsina, na nag-aangkin ng soberanya sa Taiwan, na muling magkakaisa ito sa breakaway province – sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. 13 bansa lamang ang kinikilalang soberanya ng Taiwan bilang isang bansa.

“Ang pagresolba sa isyu ng Taiwan at ang ganap na muling pagkakaisa ng inang-bayan ay hindi mababagong kasaysayan ng Partidong Komunista ng Tsina, karaniwang hangarin ng lahat ng mamamayang Tsino, at hindi maiiwasang kinakailangan para sa pagkamit ng dakilang muling pagkabuhay ng bansang Tsino,” sabi ng CCP sa kanyang panukala.

Tinawag na “katawa-tawa” ni Taiwanese MP Wang Ting-yu, isang miyembro ng ruling Democratic Progressive Party ng isla, ang blueprint sa pagsasama-sama. Sa isang video message noong Miyerkules, sinabi niya, “Dapat isipin ng Tsina kung paano ito makakapag-alaga ng mga masamang utang, ngunit hindi kung paano ito makakapagtrabaho ng united-front laban sa Taiwan.”

Dose-dosenang eroplano at barkong pangdigma ng Tsina, kabilang ang isang aircraft carrier, ay inilagay sa Taiwan Strait ngayong linggo. Ang pagpapakita ng lakas militar ay sinasabing isa sa pinakamalaki ng Beijing sa mga nagdaang taon.

ant