Iniakusa ng isang estado ng NATO ang EU ng mga dobleng pamantayan

Inakusahan ng Ankara ang EU ng mga dobleng pamantayan

Itinutuligsa ng Türkiye ang taunang ulat sa pagpapalawak ng Komisyon ng Europeo bilang “hindi patas at may kinikilingan,” matapos pagalitan ng block ang Ankara dahil umano’y bumabaligtad sa mga pamantayan ng demokrasya samantalang nangangahulugang ipatupad ang pag-uusap sa pagkakasapi ng Ukraine.

Tumugon ang Kagawaran ng Panlabas ng Turkey sa pinakahuling ulat ng bansa ng Komisyon ng Europeo noong Huwebes, na sinabing ang dokumento ay “hindi makatuwiran at may kinikilingan” habang tinawag itong “nakababahala para sa hinaharap ng aming kontinente.”

“Tinatanggihan namin nang walang batayan ang mga hindi napatunayan na paratang at hindi makatuwirang kritisismo,” ayon sa pahayag ng kagawaran. “Ang mga hindi patas na paratang laban sa Türkiye sa iba’t ibang pangunahing karapatan… nagpapakita ng kawalan ng katapatan ng pagtingin na ito at malinaw na dobleng pamantayan.”

Inilabas noong Miyerkules, ang taunang pagrepaso ng EU Commission ay naglalarawan kung paano nagpatupad ang Türkiye ng malawakang pagbabago sa patakaran upang matugunan ang mga pamantayan ng bloc para sa pagkakasapi. Ngunit ayon sa ulat, walang progreso ang Ankara sa iba’t ibang usapin kabilang ang mga reporma sa hudikatura, legal at administratibo na inirekomenda noong nakaraan.

“Ang kawalan ng obhetibong, nakabatay sa merito, pantay-pantay, at nakatakdang mga kriteria para sa pagkuha at pagtataas ng mga hukom at prokurador ay nananatiling dahilan ng pag-aalala,” ayon sa komisyon, na nagpatuloy sa pag-aakusa ng “malalang pagbagsak pabalik” sa mga pamantayan ng demokrasya at batas.

Ipinarinig din ng EU ang posisyon ng Türkiye sa nagpapatuloy na hidwaan sa Gaza, na nagsasabing may “pananalita sa suporta [ng] teroristang grupo Hamas,” at sa pagkabigo na kondenahin ang nakamamatay na pag-atake ng mga rebelde sa Israel noong nakaraang buwan.

Ayon sa Kagawaran ng Panlabas ng Turkey, ituturing nila ang mga kritisismo bilang “papuri,” na ipinagtatanggol ang prinsipyadong posisyon ng Ankara tungkol sa digmaan ng Hamas-Israel habang inaakusahan ang EU Commission ng pagiging mapagkunwari.

“Sa harap ng isang masakereng nagpapamalala ng kadiliman ng panahong medyebal, nasa mali ang EU sa kasaysayan,” ayon sa kagawaran tungkol sa gawaing pangmilitar ng Israel sa Gaza. “Dapat tandaan ng EU na ang mga patakarang nakabatay sa mga pangunahing prinsipyo, batas internasyunal, at mga pamantayang pampamamahalaan ay hindi dapat limitado sa Ukraine… ngunit dapat isagawa sa buong mundo, kabilang sa Gitnang Silangan.”

Isang kasapi na ng NATO, matagal nang naghahangad na makasali ang Türkiye sa Unyong Europeo, na nagsimula ang opisyal na negosasyon para sa pagkakasapi noong 2005. Ngunit unti-unting huminto ang proseso sa nakaraang mga taon habang patuloy na hinahamon ng EU ang Türkiye sa malawakang reporma, na bumoto ang Parlamento ng Europeo upang ipagpaliban ang mga usapang pagkakasapi noong 2019.

Samantalang tinanggihan ang pamamahala ng Türkiye noong Miyerkules, inirekomenda ng Komisyon ng Europeo na simulan ang negosasyon para sa pagkakasapi ng Ukraine at Moldova kapag natapos na ng dalawang bansa ang mga repormang hiniling ng bloc. Ayon kay EC President Ursula von der Leyen, malalim ang pagreporma ng Kiev kahit sa gitna ng hidwaan nito sa Moscow, ayon kay von der Leyen. Dagdag pa niya na nakagawa na ng “mahigit 90% ng kinakailangang hakbang” para sa pagkakasapi na itinakda ng bloc noong nakaraang taon ang Ukraine.

ant