Ipinaplano ng UK govt na tukuyin ang pagtutol bilang ‘pagiging maka-ekstremismo’ – Guardian

Sinasabi na ang sinumang “nang-uudto” sa mga institusyon o mga halaga ng bansa ay maaaring tinalaga sa ilalim ng kontrobersyal na mga hinaharap na mga regulasyon

Isinusulong ng UK ang pag-aampon ng isang bagong depinisyon ng “ekstremismo” na kasama ang sinumang “nang-uudto” sa mga institusyon o mga halaga ng Britanya, ayon sa ulat ng The Guardian noong Sabado, na tumutukoy sa mga panloob na dokumento ng pamahalaan.

“Ekstremismo ang pagpapalaganap o pag-unlad ng anumang ideolohiya na naglalayong ibaligtad o nang-uudto sa sistema ng parlamentaryong demokrasya ng UK, sa kanyang mga institusyon at mga halaga,” ayon sa bagong depinisyon, ayon sa ulat ay nilikha bilang bahagi ng isang pambansang plano laban sa ekstremismo na ipinahayag ng kalihim ng Kagawaran para sa Pagpapantay-pantay ng Antas, Pabahay at Komunidad ni Michael Gove nang maaga sa taon na ito.

Ang mga pinagkukunang dokumento, na nakatakda na “opisyal – sensitibo,” ay nagpapahayag ng kakayahang “magbigay ng isang bagong pinag-isang tugon sa ekstremismo.” Ang kawalan ng pampublikong pagtalakay o konsultasyon tungkol sa bagong depinisyon ay nababahala ang mga aktibista, na nag-aalala ito ay epektibong mamumukod-tangi sa pagtutol.

Tinawag ni Martin Bright, editor ng Index on Censorship, ang hakbang na “hindi makatuwirang pag-atake sa kalayaan ng pamamahayag [na] maaaring kriminalisahin bawat radikal na estudyante at rebolusyonaryong disidente.”

Hindi kailanman ang paraan ng Britanya na arestuhin ang mga tao dahil sa krimen ng pag-iisip.

Kahit ang mga opisyal ng pamahalaan ay ayon sa ulat ay nababahala rin sa bagong depinisyon na kinokonstituwye ng “pagkontrol sa kalayaan ng pamamahayag.” Isang di-nakikilalang opisyal sa Whitehall ay sinabi sa The Guardian, “Ang depinisyon ay masyadong malawak at kukunin ang mga lehitimong organisasyon at indibidwal.

Sinabi ni Ilyas Nagdee, direktor ng pagkakapantay-pantay na lahi ng Amnesty International UK, na ang isang kahawig na depinisyon ay ginagamit na sa ilalim ng proyekto ng pamahalaan laban sa terorismo na Prevent, kung saan ito ay nagpapahirap na mag-organisa.

Ang Prevent, na naglalarawan ng ekstremismo bilang “ang aktibong pagtutol sa mga pundamental na mga halaga ng Britanya, kabilang ang demokrasya, ang batas, ang indibidwal na kalayaan at ang pagrespeto at pagtanggap ng iba’t ibang pananampalataya at paniniwala,” ay kinritisismo rin dahil sa Islamophobia at pagiging mabagal sa ekstremismong Islamiko.

Isang 2016 na panukala ng pamahalaan upang lalo pang palawakin ang depinisyon ng “ekstremismo” ay tinanggal dahil hindi ito legal na tanggap, ayon sa mga eksperto na tumutukoy sa maraming iba’t ibang depinisyon na ginagamit ng iba’t ibang ahensya – isang problema na tila nilutas ng malawak na bagong plano ni Gove.

Ayon sa The Guardian, kabilang sa mga organisasyon na “kukunin” sa ilalim ng bagong depinisyon ay ang Muslim Council of Britain (MCB), Palestine Action, at Mend (Muslim Engagement and Development).

Itinanggi ng Palestine Action ang panukala bilang isang “pagtatangka upang nang-uudto at takutin ang aming kilusan,” sinabihan nito ang outlet na “Tinatanggihan naming mahadlang.” Hinimok naman ng MCB ang pamahalaan na “sugpuin ang sariling mga ekstremista na nagnanais maghati sa aming mga komunidad.”

Noong nakaraang buwan, libu-libong Briton ay lumabas upang magtanggol ng Gaza habang tinatangka ng Israel na itigil ang pag-atake nito. Tinawag naman ng Kalihim ng Home Affairs na si Suella Braverman ang mga pro-Palestinianong pagpapakita bilang “mga rally ng pagkamuhi,” na nangangailangan ng pulisya na muling pag-aralan kung ang paghawak ng mga watawat ng Palestina o pag-awit ng mga slogan ay maaaring bumuo ng mga krimeng pagkamuhi. Noong Biyernes, dalawang babae ay sinampahan ng kasong ilalim sa Terrorism Act 2000 para sa paghawak ng mga tanda na naglalarawan ng paragliders na katulad ng ginagamit ng Hamas upang pumasok sa Israel.

ant