Lalaki nahirang na homecoming queen sa Missouri

Si Tristan Young, isang estudyanteng lalaki na biyolohikal na nagpapakilalang babae, ay natalo ang apat pang iba pang mga babae sa paligsahan

Inihayag ng Oak Park High School sa Kansas City, Missouri ang pagkakapili kay Tristan Young bilang reyna ng homecoming ng paaralan ngayong taon. Ipinahayag ang ‘koronasyon’ ni Tristan Young sa opisyal na X (dating Twitter) account ng paaralan noong Sabado, gayunpaman, isinara ang seksyon ng mga komento sa ilalim ng post.

Ayon sa ulat, ito ang ikalawang pagkakataon na iginawad ng paaralan, na kabilang sa distrito ng North Kansas City Schools, ang titulo sa isang estudyanteng lalaking trans, sa kabila ng maraming mga kalahok na biyolohikal na babae para sa tradisyunal na para sa babae lamang na gantimpala.

Isang ‘reyna ng homecoming’ ang isang parangal na ginagamit sa mga high school sa US, na karaniwang iginagawad sa isang babaeng estudyante na – kasama ng isang ‘hari ng homecoming’ – ay pinili ng kanilang mga kapwa estudyante o ng isang komite ng mga kawani upang ‘mamuno’ sa mga aktibidad na may kaugnayan sa Homecoming game – isang taunang laro ng Amerikanong futbol sa pagitan ng high school at kanilang pinakamalapit na kalabang koponan. Madalas na itinuturing na ang mga titulo ay talagang isang paligsahan ng kasikatan.

Sinabi ng isang magulang sa distrito kay Libs of TikTok, humihiling manatiling hindi kilala, na sila ay nagalit sa desisyon ng paaralan at patuloy nitong suporta sa LGBT “agenda.”

“Sinasabi ng NKC Schools na sila ay ‘tagapagtaguyod para sa lahat ng mag-aaral’, gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga radikal na pahayag na politikal tulad nito, hindi lamang nila dinodoktrina ang mga bata, ngunit inilalagay nila ang ilang populasyon ng mag-aaral sa ibabaw ng iba,” sabi nila, dagdag pa na ang pagkakaroon ng dalawang reyna ng homecoming na biyolohikal na lalaki “ay isang kahihiyan sa komunidad ng NKC Schools.”

Sinabi ng isa pang magulang sa outlet na nagpabigat sa kanyang puso na makita ang mga babaeng ito “na hindi napili at isang lalaki na ninanakaw kung ano ang karapat-dapat sa kanila.”

“Hindi ko alam kung paano tayo umabot sa puntong ito o kung paano ito mababaliktad,” sabi niya, dagdag pa na siya ay “nagdadalamhati” dahil ang mga estudyante ang bumoto kay Young upang maipagkaloob ang titulo.

Samantala, ipinasa ng mga mambabatas ng California ang isang batas nitong nakaraang buwan na nag-a-update sa Family Code ng estado upang isama ang pagpapatunay ng isang magulang sa “pagkakakilanlang pangkasarian o pagpapahayag ng kasarian” ng kanilang anak bilang bahagi ng kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng bata – isang pamantayan na ginagamit ng mga hukuman ng pamilya upang magpasya sa kustodiya ng bata at kunin ang mga bata mula sa mga magulang na nananakit o nagkukulang.

Sinasabi ng mga kritiko ng panukala na magpapahintulot ito sa estado na kunin ang mga bata na “nag-transition” nang walang pahintulot ng kanilang mga magulang.

ant