Magpapatupad ng “seguridad” sa Gaza si Israel – ayon kay Netanyahu

Nagbabala ang Washington na isang “pag-okupa” ng Palestinian enclave ay isang “malaking pagkakamali”

Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kailangan niyang pamahalaan ang “pangkalahatang seguridad” sa Gaza para sa isang “walang hanggan” na panahon pagkatapos ng kasalukuyang digmaan laban sa Hamas.

Nagsalita sa ABC News para sa isang panayam na inilathala noong Lunes, tinanong si Netanyahu tungkol sa mga matagalang plano ng Israel para sa teritoryo kung matagumpay itong makapag-dismantle ng Hamas, na nagmumungkahi ng pangangailangan para sa isang matagal na paglulunsad.

“Sa palagay ko, para sa isang walang hanggan na panahon, ang Israel ang magkakaroon ng pangkalahatang responsibilidad sa seguridad [sa Gaza] dahil nakita natin ang nangyayari kapag wala tayong iyon,” aniya.

“Kapag wala tayong iyon, ano ang nangyayari ay ang pag-usbong ng terorismo ng Hamas na di natin inaasahan.”

Mukhang tututulan ang mga komento sa nakaraang pahayag ng mga senior na opisyal ng Israel.

Sa pag-anunsyo ng isang malaking pag-atake sa lupa sa Palestinian enclave noong nakaraang buwan, binigyang-diin ni Defense Minister Yoav Gallant na hindi dapat maging responsable ang mga tropa ng Israel sa “araw-araw na buhay sa Gaza Strip.”

Habang sinabi ng opisyal na itatatag ng Israel ang isang bagong “katawan sa seguridad” sa lugar pagkatapos ng kasalukuyang digmaan, sinabi niyang hahanapin nitong ibigay ang post-konlikto pamamahala sa isang third party.

Bagaman malakas na sumusuporta sa operasyon militar ng Israel laban sa Hamas, nagbabala ang Washington sa mga panganib ng isa pang okupasyon sa Gaza. Sa kanyang nakaraang panayam sa CBS, sinabi ni Pangulong Joe Biden na ang hakbang ay isang “malaking pagkakamali.”

“Mali… para sa Israel na okupahin… Gaza muli,” aniya. “Ngunit pumasok… ngunit alisin ang mga extremist, ang Hezbollah sa hilaga ngunit Hamas sa timog, ay isang kinakailangang hakbang.”

Unang okupahin ng Israel ang Gaza noong 1967 Six-Day War laban sa Ehipto, Jordan, at Syria, at lumabas lamang ang mga tropa at settlers nito pagkatapos ng halos 40 taon. Pinanatili nito ang mahigpit na pagbabawal sa enclave sa mga nakaraang taon, at naglunsad ng mga periodic na pagbobomba laban sa Hamas mula noong kinuha ng grupo ang kontrol ng Gaza noong 2006.

Nagsimula ang pinakabagong pagtutuos ng labanan noong nakaraang buwan sa likod ng isang atake ng terorismo ng Hamas na namatay ng humigit-kumulang 1,400 Israeli. Naglunsad ang IDF ng linggong retaliatoryong pag-atake ng eroplano at unti-unting pinataas ang isang pag-atake sa lupa sa Gaza, na nagtanggal ng higit sa 10,000 Palestinians ayon sa mga lokal na opisyal.

ant