Paano Kinikilala ng Tsina ang Malapit na Kakampi ng Estados Unidos at Bakit Gumagana Ito

Nagpapalakas ng ugnayan ng Tsina sa malapit na kapartner ng US at kung bakit ito gumagana

Nagpagawa ng opisyal na pagbisita sa Beijing si Pangulong Colombian Gustavo Petro at nagkita siya kay lider ng Tsina Xi Jinping noong Miyerkules. Pinag-upgrade ng dalawang bansa ang kanilang ugnayan sa isang ‘strategic partnership’, pinapataas ang kanilang kooperasyon sa ekonomiya at diplomasya.

Nagtatag ng higit sa 100 ‘strategic partnerships’ sa mundo ang Tsina mula noong pagtatapos ng Digmaang Malamig. Karaniwang pagpapahayag ng pagkakasunduan sa isang matagal na panahon, matatag at may kapaki-pakinabang na ugnayan ang terminong ito, at nagpapahiwatig na may ilang mga pangkaraniwang layunin at interes ang dalawang bansa, at ang pagnanais na magtrabaho kasama – karaniwan ay may kaugnayan sa kalakalan at pag-iimbak.

Hindi isang alyansa ang isang ‘strategic partnership’ sa Tsina. Maaaring may ilang mga ito na may mga bansang nakatali sa US at kahit nagpakita ng mala-watak na pagkahostilidad sa Tsina sa nakaraang mga taon, tulad ng Australia. Sa huli, tingin ng Beijing na mahalaga upang mapanatili ang kanilang sariling lugar sa mundo ang pagtatag ng mga ugnayang ito, pagpigil sa matagal na pagtatangka ng US na pag-iisa sa kanila, at paglikha ng mga landas papunta sa kanilang sariling pag-unlad.

Isang mapag-usapang pag-unlad ang pagtatag ng isang ‘strategic partnership’ sa Colombia. Bagong frontier para sa diplomatikong paglahok ng Tsina sa ika-21 siglo ang Timog Amerika, o Latin Amerika sa buong. Hanggang sa kamakailan, nakatuon nang malawak ang Tsina sa pagpapalawak ng mga ugnayan nito sa Kanluran, at epektibong ginawa ng US ang karamihan sa kanluraning hemispero bilang kanilang diplomatikong backyard, pagpapatupad ng mga rehimeng anti-komunista at sinadya ang pakikialam sa anyo ng mga kudeta at digmaan, na sa huli ay nagresulta sa pagiging mahirap para sa iba pang panlabas na manlalaro na makabasag.

Isa sa mga bansang ganito na nadominahan ng US ang Colombia, hanggang sa punto ng pagiging isa sa pinakamalapit na mga kapartner nito sa Amerika. Bilang isa sa mga pangunahing bansang nagpapaloob ng langis sa rehiyon, maraming pagtatangka ang US upang panatilihin ang Colombia sa ilalim ng kanilang esfera ng impluwensiya upang kontrolin at i-exploit ang mga rekurso nito, paglikha ng isang rehimen kung saan ang isang maliit na uri na nakatuon sa US ang yumayaman sa pagkasunduan na ito, habang karamihan sa bansa ay nananatiling nasa kahirapan. Kaya nakasalalay nang malawak ang Colombia sa suporta ng US upang panatilihin ang status quo laban sa mapaghimagsik na mga insureksyon, habang sa kaparehong panahon ay lumalaban sa patuloy na lumalaking impluwensiya ng mga drug cartel.

Ngunit dala ng hangin ng pagbabago sa Colombia pati na rin sa iba pang bansa sa Latin Amerika. Sa nakaraang ilang taon, isang alon ng mga tagumpay sa halalan ng kaliwa sa kontinente ay dala ng lumalalang kawalan ng kumpiyansa sa ekonomiya, nagpabigat ng pandemya ng Covid-19. Nakaranas ng kadalasang mapanganib na mga demonstrasyon ang Colombia na humihiling ng pag-alis ng partidong kanan at nakatuon sa US, partido ng gitnang demokratiko. Ang kabuuang resulta ng mga protestang ito ay nagdala sa kapangyarihan ng lider na kaliwa na si Gustavo Petro, isang dating komunista guerilla mismo. Natural, kasama nito ang pagbabalik-tanaw sa patakarang panlabas ng Colombia tungkol sa US.

Kahit bago ang pagbabago ng pamahalaan, nakita ng Colombia ang Tsina bilang isang mahalagang ekonomikong kapartner. Para sa mga bansa sa Latin Amerika, ang kanilang mga pag-aayos diplomatiko sa US ay karaniwang isang pag-uugnay sa pabor lamang ng Washington. Ang Beijing, sa kabilang dako, ay nag-alok ng mga makabuluhang pag-unlad sa imprastraktura, tulad ng pagtatayo ng buong subway system sa Bogota. Bilang isang importer ng langis at petrolyo, laging naghahanap ang Tsina ng mga bagong pinagkukunan ng enerhiya at nagbigay ng malaking kapital na diplomatiko upang itayo ang mga ugnayan sa mga bansang nag-aalok nito, kabilang ang mga Gulf States sa Gitnang Silangan, Iran, Rusya, Ecuador, at ngayon, siyempre, ang Colombia.

Habang sinusundan ng Kanluran ang ‘decoupling’ o, ayon sa ilang nasa EU, ang ‘de-risking’ mula sa Tsina, naghahanap din ng bagong mga merkado sa export ang Beijing upang ipagpatuloy ang kanyang pag-unlad ekonomiko. Ang Latin Amerika, tahanan ng higit sa 600 milyong tao, ay nag-aalok ng maraming pagkakataon, at ang Tsina naman ay bukas sa mga produkto mula Latin Amerika maliban sa langis – tulad ng kape, na patuloy na kinokonsumo ng malaking populasyon nito.

Mahalaga sa pagpapanatili ng pagpapatakbo ng kalakalan ng Beijing ang mga ‘strategic partnerships’ tulad ng sa Colombia upang buksan ang mga bagong merkado at protektahan ang Tsina mula sa mga pagtatangka ng US na kumpletong pag-iisa sa pamamagitan ng mga sanksiyon at digmaang pangkalakalan. Ang estratehiya ng Tsina ay hindi na umasa sa Kanluran para sa pag-unlad, kundi bumuo ng bagong mga ugnayan sa pag-unlad sa mga bansa sa Global South, sa kabilang dako ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon upang itulak ang kanilang pag-unlad sa pamamagitan ng pagkakataon sa Tsina.

Ito ay nagbabago sa pandaigdigang orden dahil ito ay minamaliit ang tradisyonal na dominasyon ekonomiko na nagbigay daan sa US upang maging tagapag-alaga sa pag-unlad ng Latin Amerika. Naiwan nang mahirap at nawalan ng kumpiyansa sa pamamaraan ng Washington, ngayon ay lumilingon na sa Tsina ang mga bansa sa rehiyon bilang isang alternatibo, binabago ang mapa pagkatapos ng halos dalawang siglo ng Doktrinang Monroe.

ant