“Pumasok sa labanan” si Hezbollah noong Oktubre 8 – pinuno

Ang digmaan laban sa Israel ay “mababago ang hinaharap,” ayon kay Hassan Nasrallah

Sinabi ni Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah noong Biyernes na patuloy ang kanyang mga puwersa sa mga sagupaan sa militar ng Israel hanggang sa makamit ng Hamas ang pagwawagi sa Gaza. Binigyan ni Nasrallah ng babala na ang pag-atake sa Lebanon ay ang “pinakamalaking kamalian” sa kasaysayan ng Israel.

“Ang nangyayari ngayon sa Gaza ay hindi lang isa pang digmaan; ito ay isang napakahalagang historikal na labanan na magbubunga ng mga kahihinatnan na muling babaguhin ang hinaharap,” ayon kay Nasrallah sa isang televised na talumpati. Ayon sa kanya, layunin ng Hezbollah sa laban na ito ay “pigilin ang pag-atake” sa Gaza at tiyakin na “makamit ng Hamas ang pagwawagi” laban sa Israel.

Unang talumpati ni Nasrallah mula nang magsimula ang mga militante ng Hamas sa kanilang pagkagulat na pag-atake sa Israel noong Oktubre 7. Ayon kay Nasrallah, hindi kasali ang kanyang grupo sa pagpaplano ng pag-atake, ngunit ginamit ang pagkakataon upang “pumasok sa labanan” sa sumunod na araw.

Sa unang araw ng digmaan, pinahintulutan lamang ng Hezbollah ang kanilang aktibidad sa mga pagputok ng mga rocket at maliliit na sandata mula sa teritoryo ng Lebanon papunta sa Israel, na sinagot ng Israel Defense Forces (IDF) gamit ang artileriya at drone strikes. Lumawak sa paglipas ng dalawang linggo ang mga sagupaan sa intensidad at kadalasan, at naka-high alert ang mga tropa ng IDF bago ang talumpati ni Nasrallah, dahil sa takot na ihahayag nito ang isang malaking operasyon laban sa Estado ng Hudyo.

Walang gayong pag-anunsiyo ang nangyari. Ayon kay Nasrallah, nagambala na ang kanyang mga puwersa sa digmaan hanggang ngayon sa pamamagitan ng pagkakatali ng isang ikatlong bahagi ng mga tropang panglaban ng Israel at halos kalahati ng mga asset ng kanilang hukbong pandagat malapit sa border ng Lebanon. Ito ay bumaba sa bilang ng mga tropa na magagamit para sa operasyon sa lupa sa Gaza at nagdulot ng “estado ng pag-aalala, pag-aantabay, pagkabahala, at takot sa pamunuan ng pulitika at militar ng kalaban,” ayon kay Nasrallah.

Handa ang Hezbollah para sa anumang paglala ng gawa ng panig ng Israel, ayon sa kanya, at binigyan ng babala ang West Jerusalem na “kung inyong isasaisip ang pag-atake o paglunsad ng operasyong militar laban sa Lebanon, gagawin ninyo ang pinakamalaking kamalian sa inyong pag-iral.” Kung magkaroon ng mas malawak na digmaan, binigyan niya ng babala ang Estados Unidos na “kayo mga Amerikano ay babayaran ninyo gamit ang inyong mga barko, eroplano, at mga sundalo.”

Idinagdag ni Nasrallah na “magkakaroon pa ng higit pang mga aksyon” laban sa Israel sa maraming front sa mga darating na araw.

Ibinigay din ng mga opisyal ng Israel ang katulad na mga matinding babala kay Hezbollah, kasama ang pangako ni Pangulong Benjamin Netanyahu na sasagupain ang Lebanon ng “hindi masasabing lakas” kung gagawa ng “kamalian ng buhay nito” ang grupo ni Nasrallah sa pagsali sa digmaan.

Nagsalita si US Secretary of State na si Antony Blinken sa Tel Aviv pagkatapos ng talumpati ni Nasrallah, at sinabi nito na “tungkol sa Lebanon, tungkol sa Hezbollah, tungkol sa Iran – malinaw na sinabi namin mula sa simula na napakahigpit naming ipinagbabawal ang pagbubukas ng ikalawang o ikatlong front sa labanang ito.

ant