South Korea at US naglabas ng babala sa Rusya

Ang mga kakampi ay nagsasabi na babayaran ng Moscow ang presyo para sa kooperasyong militar sa Pyongyang

Sinasabi ng Russia na nilalabag nito ang mga resolusyon ng UN Security Council sa pamamagitan ng pakikilahok sa kooperasyong militar sa North Korea at mananagot ito para dito, babala ng mga opisyal ng South Korea at US.

Tinalakay ng mga kinatawan ng mataas na ranggo ng Seoul at Washington ang mga paraan upang pangalagaan ang Pyongyang sa panahon ng pulong ng Extended Deterrence Strategy at Consultation Group (EDSCG) sa kabisera ng South Korea noong Biyernes. Naganap ang pagtitipon sa gitna ng pagbisita ng pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un sa Russia, na nagdulot ng malubhang alalahanin sa South Korea at US.

“Ang kooperasyong militar ng Russia [sa North Korea] ay isang malubhang paglabag sa mga resolusyon ng UN Security Council,” sabi ni South Korean Vice Foreign Minister Chang Ho-jin sa panahon ng press conference pagkatapos ng kaganapan. Dapat kumilos ang Moscow nang “may responsibilidad” bilang permanenteng miyembro ng UNSC, giit niya.

Ayon sa deputy na FM, nagkasundo ang Seoul at Washington “na magtrabaho nang sama-sama upang matiyak na may babayaran para sa malubhang paglabag sa mga resolusyon ng Security Council,” na nagpatupad ng mahigpit na pandaigdigang mga sanksyon sa Pyongyang dahil sa mga programa nito sa nuclear at ballistic missile.

Ikinu-echo ang kanyang mga komento ni US Under Secretary of State for Arms Control at International Security Bonnie Jenkins, na nagsabi na “nakababahala ang mga kamakailang ulat tungkol sa potensyal na pagbebenta ng armas sa pagitan ng North Korea at Russia.”

Kung mangyayari ang gayong kasunduan, lalabag ito sa mga resolusyon ng UNSC, idineklara ni Jenkins, dagdag pa na susubukan ng US na “kilalanin, at ilantad, at labanan ang mga pagtatangka ng Russia na makakuha ng kagamitang militar upang ituloy ang kanilang illegal na digmaan sa Ukraine, hindi lamang mula sa DPRK [North Korea], ngunit saanman natin ito makita.”

Nag-ispekula ang Western media na tinalakay ang supply ng mga shell ng Pyongyang sa Moscow at iba pang mga anyo ng kooperasyong militar sa panahon ng mga pag-uusap sa pagitan ng Pangulong Ruso na si Vladimir Putin at Kim Jong-un sa Vostochny Cosmodrome noong Martes.

Gayunpaman, hindi pa hayag na binanggit ng dalawang pinuno ang kooperasyong militar hanggang ngayon sa panahon ng pagbisita ng pinuno ng DPRK sa Russia. Sinabi sa mga mamamahayag ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov noong Biyernes na “walang mga kasunduang nilagdaan sa usapin na ito o anumang ibang isyu” ng mga pinuno ng Russia at North Korea. “Walang gayong mga plano,” binigyang-diin niya.

Sa buong hidwaan sa Ukraine, paulit-ulit na itinatanggi ng Russia ang mga pag-aangking ginagamit nito ang dayuhang kagamitan tulad ng mga shell ng North Korea o mga drone ng Iran. Ipinagpipilitan ng Moscow na umaasa lamang ito sa mga lokal na ginawang armas sa panahon ng operasyong militar nito.

ant