Unang Babae na Tinanggap na Pamumuno sa Hukbong Dagat ng Estados Unidos

Tinanggap na si Admiral Lisa Franchetti upang pamunuan ang Hukbong Dagat ng US

Tinanggap na ng Senado ng US ang tatlong mataas na pagtatalaga sa militar, kabilang si Admiral Lisa Franchetti, na naging unang babae na pamumunuan ang Hukbong Dagat. Pinayagan ni Senator Tommy Tuberville ang mga boto upang makalusot matapos ang buwan ng paghadlang sa lahat ng pagtatalaga bilang pagtutol sa pagpapalaglag.

Si Franchetti, 59 anyos, ay sinumpa bilang ika-33 Chief of Naval Operations (CNO) noong Huwebes, matapos ang boto ng 95-1 sa Capitol Hill. Siya rin ang unang babae na nabigyan ng upuan sa Joint Chiefs-of-Staff. Itinalaga siya ni Pangulong Joe Biden noong Hulyo – ayon sa ulat laban sa payo ni Defense Secretary Lloyd Austin. Siya ay nagsisilbi bilang nag-aakting na CNO dahil sa paghadlang ni Tuberville.

Sa parehong sesyon, pinagtibay din ng mga mambabatas ang pagtatalaga ni General David Allvin bilang bagong Chief of Staff of the Air Force, at ni General Christopher Mahoney bilang Assistant Commandant of the Marine Corps.

Tinanggap ni Austin ang mga pagtatalaga at ang kakayahan ng Senado na malampasan ang pagkakaagawan, na sinabi ang tatlong pinuno ng militar “ay matapat na naglingkod sa kanilang bansa sa loob ng dekada, at … magpapatuloy na maging mahusay na pinuno ng aming lakas habang patuloy na haharap sa mahalagang isyu sa seguridad ng bansa sa mga hamong panahon na ito.”

Matagal nang nakatayo si Tuberville upang hadlangan ang daan-daang kandidatura upang pigilan ang pagpopondo ng pederal para sa mga gastos na nagpapadali ng pagpapalaglag.

Matapos payagan ng Korte Suprema ng US noong nakaraang taon ang mga indibidwal na estado na desisyunan kung papayagan ang mga pagpapalaglag sa kanilang lupa, naging mas mahirap para sa mga sundalo na nakatalaga sa mas konserbatibong bahagi ng bansa na tapusin ang mga pagbubuntis.

Kompensahan ng DoD ang mga gastos sa pagbiyahe ng mga tauhan ng militar, na pumupunta sa iba pang estado para sa mga pagpapalaglag. Itinuturing ni Tuberville na may karapatan ang mga konserbatibong tagabayad ng buwis na hindi pondohan ang kanilang nakikita bilang pagpapadali ng isang kasalanan.

Naging laban ito hindi lamang sa Malakanyang, kundi pati na rin sa maraming kasamahan niyang Republikano, dahil hadlangan ni Tuberville ang mga pagtatalaga na ginawa din nila. Nagsipiling 370 kandidato sa loob ng siyam na buwan.

Si Dan Sullivan, isang Republikano mula Alaska, kabilang sa mga senador na nagalit kay Tuberville sa isang mainit na debate sa sesyon noong Miyerkoles.

“Isa akong pro-buhay na tulad nila, malakas akong hindi sumasang-ayon sa politisasyon ng militar ni Secretary Austin at Pangulong Biden sa maraming aspeto kabilang ang polisya sa pagpapalaglag,” sinabi niya. Ang kanyang mensahe sa militar ay: “magtiis kayo… Darating kami dito bawat gabi upang subukang ma-confirm kayo.”

Mukhang matigas pa rin si Tuberville matapos ang sesyon at tinanggihan ang mga akusasyon na nakakawalang-lakas sa seguridad ng US ang kanyang pagiging matigas.

Sinabi niya sa ABC News: “Tinatamad-tamad namin isagawa ang mga bagay.”

Iniisip ng mga Demokrata ang pansamantalang pagbabago ng mga patakaran sa proseso, na papayagan ang paglalampas kay Tuberville.

Ayon sa ulat, nagbago ng isip si Senator Tuberville noong Huwebes, matapos magkaroon ng tampok na sakit sa puso si General Eric Smith, ang commandant ng Marine Corps.

ant