Tatlong Araw na Seminar sa Industriya ng Enerhiya sa Estados Unidos: Estrukturadong Transaksyon sa Enerhiya/Kuryente, Tunay na Opsion, Negosyasyon sa Detalyadong Kuryente at Paano Lumikha ng Negosyo sa mga Asset ng Enerhiya – Houston, Texas – Disyembre 6-8

17 3 Three Day United States Energy Industry Seminar: Structured Energy/Power Transactions, Real Options, Retail Electricity Deals & How to Trade Around Energy Assets - Houston, Texas - December 6-8, 2023

DUBLIN, Okt. 27, 2023 — Ang “Three Day Seminar: Structured Energy/Power Transactions, Real Options, Retail Electricity Deals and How to Trade Around Energy Assets” training ay idinagdag sa ResearchAndMarkets.com’s pag-aalok.

Research and Markets Logo

Ang seminar na ito ay nililikha para sa mga propesyonal sa reguladong at dereguladong pamamahala ng enerhiya, pati na rin sa mga naghahanap ng mas malalim na pag-unawa ng mga estratehiya, teknik, at kasangkapan na ginagamit ng mga tagapamahala ng enerhiya upang itukoy at magtakda ng mabibigat na kasunduan sa enerhiya at kuryente, gamitin ang mga yaman at kapasidad sa enerhiya at kuryente, ayusin ang mga transaksyon sa retail na kuryente, at mapabuti ang kita.

Ang programa ay sumasaklaw sa malawak na espectrum ng enerhiya at transaksyon sa kuryente at mga yaman, nagpapakita ng mga pundamental na prinsipyo na maaaring gamitin sa buong sektor ng enerhiya. Ito ay lumalim sa mga makapangyarihang pamamaraan sa pag-iistruktura at pangangalakal ng enerhiya at kapasidad, na nagbibigay ng mga praktikal na halimbawa ng kanilang pagpapatupad sa tunay na mundo ng mga kasunduan at yaman sa enerhiya.

Bukod pa rito, ang kurso ay lumalim sa mga paksa tulad ng mga istraktura ng pagtatakda ng presyo sa retail na kuryente, mga proposal sa RFP, malawak na mga istraktura ng kontrata sa pangangailangan, mga hamon na hinaharap ng mga entidad na tagapagbigay-huli, panganib sa paglipat/pag-migrate, mga kasunduan sa pagbili ng kuryente, at marami pang iba.

Ang nagtatangi sa kurso ay ang kaniyang natatanging paraan, na nakatuon sa parehong deterministikong halaga ng intrinsic at ang nakatagong “insurance extrinsic value” na kaugnay ng mga komplikadong istraktura ng kasunduan, mga yaman sa enerhiya, at iba pang mga pagkakataon.

Sino Ang Dapat Dumalo:

Ang seminar na ito ay makakatulong sa isang malawak na audience, kabilang ang mga pinuno at tagapamahala ng enerhiya at kuryente, mga propesyonal sa batas, mga regulator ng pamahalaan, mga espesyalista sa pangangalakal, marketing, pagbili, pamamahala ng panganib, at mga tauhan sa pagkukwenta, audit, mga operator ng planta, inhinyero, at mga strategista ng korporasyon.

Ang karaniwang mga dumadalo ay kinakatawan ang iba’t ibang industriya, kabilang ang produksyon at pagbebenta ng enerhiya, mga utility, mga institusyong pinansyal, mga kumpanya industriyal, pagkukwenta, pagkonsulta, at mga law firm, mga utility sa munisipalidad, mga ahensya ng pamahalaang regulador, at mga kumpanya ng paglikha ng kuryente.

Ano Ang Matututunan Mo

 • Inhinyeriya pinansyal at mga pamamaraang estokastiko at ang estadistika ng pag-iistruktura
 • Ang ekonomiya ng paglikha ng kuryente at paano kumita sa pangangalakal sa pagitan ng susunod na araw at tunay na presyo ng kuryente.
 • Paano magkalakal sa paligid, takpan, at monetize ang mga yaman sa gas na natural, petrolyo at pag-imbak ng kuryente, pagproseso, at transmisyon.
 • Nakapagpapabuti na mga istrakturang transaksyon sa gas na natural na nakatali sa kita at halaga.
 • At paano at bakit maraming mga parte sa merkado ng enerhiya/kuryente ay “nakakalimutang kolektahin ang pera” sa pamamagitan ng mababang pagtatakda sa mga opsyon sa enerhiya.
 • Paano isa-kwenta ang panganib sa istrakturang produkto sa enerhiya.
 • Paano palakasin ang halaga ng yaman at itayo ang kaso sa pangangalakal para sa baterya ng kuryente, mga renewable at iba pang mga distributed energy resources.
 • Ang Intrinsic at Extrinsic na “Option Value” ng enerhiya at mga yaman sa kuryente
 • Paano magkalakal sa paligid ng pag-imbak, transportasyon, btu at mga yaman sa paglikha ng kuryente.
 • Paano iistruktura ang mga transaksyong cross-commodity.
 • Mga Opsyon sa Totoong-buhay, Insurance Value at Pangangalakal sa Paligid ng isang Hedged na Yaman.
 • Ang istraktura ng forward tolling, at reverse tolling na kasunduan — at ano ang dapat bantayan
 • Ang estadistika ng mga transaksyon sa enerhiya, at paano tantihan ang mga pagkakataon at pamahalaan ang panganib.
 • Paano ang istrakturadong pinansyal na mga transaksyon ay maaaring mag-mimic ng mga totoong yaman at kapasidad sa enerhiya at kuryente.
 • Paano iistruktura ang mga obligasyon sa retail energy supply at mga kasunduan sa pagpili ng komunidad.
 • At marami pang iba!

Pangunahing Paksa:

ARAW 1: MGA SALIGAN NG PAG-IISTRUKTURA

 • Continental Breakfast bukas sa 7:45am

8:00 AM PAG-UULIT SA DERIVATIVES

 • Mga Swap, Futures, Opsyon, etc.
 • Mga Istrakturadong Kontrata – Ano ang kanilang mga ito at paano sila nag-iiba mula sa plain vanilla derivatives
 • Paghuli ng Kalakalan at mga isyu sa pagsunod sa mga derivatives at istrakturadong transaksyon
 • Mga isyu sa regulasyon, ISDA, EEI, FAS133, Dodd Frank
 • Pinansyang kailangan para sa mga uri ng transaksyong ito – Margining, Credit ng kalaban, etc

9:30 AM INHINYERIYANG PINANSYAL AT MGA PAMARAANG ESTOKASTIKO

 • Estadistika ng Pag-iistruktura
 • Saradong anyo at Numeric na mga modelo sa pagtantiya, Black Scholes, Monte Carlo, Mga Punong Binomial
 • Bolatilidad at Pagtatantiya
 • Pangkalahatang mga modelo sa stochastic na presyo

10:30 MGA SALIGAN NG PAGTAKIP

 • Ang mga Greeks
 • Delta Hedge, Dynamic Hedge, Gamma Hedge
 • Pundamental na Pag-chart – Mga Diyagram sa Pagbabayad at Portfolio VaR

1:00 PM PANGANIB SA ISTRAKTURADONG PRODUKTO

 • Mga pamamaraan at kasangkapan sa pag-aanalisa ng panganib
 • Pagkuwenta ng Panganib sa Bawat Komponente, Bolatilidad, Korelasyon at Halaga ng Portfolio
 • Pagtantiya ng Panganib sa mga Transaksyon at Panganib na may Labis na Halaga
 • VaR – Paano ito kinukuha at Pangkalahatang inilalapat sa mga modelo sa estratehiya
 • Risk Adjusted na Balaan sa Kapital (RAROC) at iba pang mga konsepto sa Frontier ng Epektibidad

2:30 PM MGA OPSYON AT HALAGA NG SEGURONG HALIMBAWA

 • Mga Kontrata sa Toll
 • Ang istraktura ng forward tolling, at reverse tolling na kasunduan — at ano ang dapat bantayan
 • Isang pagsusuri ng aktuwal na “term sheet” ng uri ng kasunduang tolling
 • Paano ang mga pag-aayos sa tolling ay maaaring gamitin upang bumili ng coal at ibenta ang gas na natural sa pamamagitan ng “wire”.

TAPOS ANG KLASE 4:00 p.m.

elong